THÔNG TIN XÃ SƠN PHÚ

 

THÔNG TIN CHUNG

               Địa chỉ: Xã Sơn Phú - huyện Na Hang - tỉnh Tuyên Quang

               Số điện thoại: 0273 560 599      -     Fax: ........

               Email (Hòm thư điện tử): ................................................................

TỔ CHỨC BỘ  MÁY

STT
Họ và Tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
1  Triệu Tiến Phin  Phó Chủ tịch UBND xã ... ...

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang