• Thông báo kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Khâu Tinh

  Ngày xuất bản: 29/02/2016 10:42:15 SA

 • Thông báo: số 03/TB-UBND về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyể công chức cấp xã huyện Na Hang năm 2015

  Ngày xuất bản: 29/01/2016 1:49:42 CH

 • Thông Báo: số 02/TB-UBND của UBND huyện Na Hang về kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển công chức cấp xã huyện Na Hang năm 2015

  Ngày xuất bản: 29/01/2016 10:52:43 SA

 • Thông báo số 65/TB- UBND của UBND huyện Na Hang về kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển

  Ngày xuất bản: 11/01/2016 9:50:56 SA

 • Thông báo số 66/TB- UBND của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang về Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển công chức huyện Na Hang năm 2015

  Ngày xuất bản: 07/01/2016 2:43:00 SA

  Thông báo số 66/TB- UBND của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang về Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển công chức huyện Na Hang năm 2015

 • Thông báo của UBND tỉnh về việc đào tạo trình độ đại học theo nhu cầu của tỉnh

  Ngày xuất bản: 28/09/2015 9:01:25 SA

 • Thông báo của UBND huyện Na Hang: Về việc điều chỉnh tiêu chuẩn công chức cấp xã năm 2015

  Ngày xuất bản: 03/09/2015 12:38:39 SA

  Ủy ban nhân dân huyện Na Hang thông báo điều chỉnh tiêu chuẩn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015 với các chức danh công chức cấp xã

 • Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện

  Ngày xuất bản: 22/12/2014 4:17:30 CH

  Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện

 • Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức

  Ngày xuất bản: 03/12/2014 3:37:54 CH

             Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

  Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

 • Chỉ tiêu đào tạo Đại học, Thạc sỹ theo nhu cầu của tỉnh

  Ngày xuất bản: 16/07/2014 8:01:50 SA

  Chỉ tiêu đào tạo Đại học, Thạc sỹ theo nhu cầu của tỉnh

 • 31-40 of 42<  1  2  3  4  5  >

  Tâm tình cô gái Na Hang

  Về Na Hang quê anh

  Giữa rừng Na Hang