Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu hội đồng nhân dân huyện Na Hang khóa XX nhiệm kì 2016- 2021
Ngày xuất bản: 31/05/2016 9:44:53 SA

 

 

 

CÁC THÔNG BÁO KHÁC

 • Thông báo của UBND huyện về việc thu hồi đất để xây dựng công trình hệ thống đường giao thông hệ thống thoát nước mặt và xử lí nước thải cụm công nghiệp Khuôn Phươn huyện Na Hang
 • Thông Báo của UBND huyện Na Hang về đào tạo tuyển sinh lớp Trung cấp chăn nuôi - thú y
 • Thông Báo: Kết quả thi công chức cấp xã huyện Na Hang năm 2015
 • THÔNG BÁO: Về kết quả cuộc bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu hội đồng nhân dân huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kì 2016- 2021
 • Thông Báo số 26/ TB-UBND về kế hoạch tiếp nhận làm công chức năm 2016
 • Thông Báo số 04/TB-UBBC về công bố danh sách những người ứng cử Đại biểu hội đồng nhân dân huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kì 2016- 2021
 • THÔNG BÁO Công bố khai kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Na Hang
 • Thông báo số 03/TB-UBBC về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Na Hang khóa XX
 • Thông báo số 02/TB-UBBC về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kì 2016-2021
 • Thông báo kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Khâu Tinh
 • 21-30 of 41<  1  2  3  4  5  >

  Tâm tình cô gái Na Hang

  Về Na Hang quê anh

  Giữa rừng Na Hang