Quyết định số 38/QĐ-UBND của UBND huyện Na Hang về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017
Ngày xuất bản: 21/09/2017 8:12:52 SA

 

 

 XEM TẠI ĐÂY

 

 

 

CÁC THÔNG BÁO KHÁC

 • UBND tỉnh Tuyên Quang Chỉ thị về việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới khi tham gia giao thông khi đã uống rượu bia vượt quá nồng độ cho phép
 • Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 • Quyết định số 335/QĐ-UBND của UBND huyện Na Hang về việc công bố, công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016
 • Quyết định của UBND huyện về việc kiện toàn Tổ công tác kiểm tra hoạt động xây dựng, sản xuất, kinh doanh, và đảm bảo trât tự xây dựng trên địa bàn thị trấn Na Hang huyện Na Hang
 • Quyết định của UBND huyện về giao chỉ tiêu giảm hộ nghèo năm 2017
 • Thông báo của UBND huyện về kết quả phân loại công chức năm 2016
 • Thông báo số 84/TB-UBND của UBND huyện về kết quả xét tuyển viên chức bậc học Mầm non và bậc học Tiểu học năm 2015 huyện Na Hang
 • Thông báo số 05/TB - HDXTVCSNGD của UBND huyện Na Hang về kết quả tính điểm học tập, điểm tốt nghiệp của thí sinh đủ điều kiện dự tuyển
 • Thông báo của UBND huyện Na Hang về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục bậc mầm non và bậc tiểu học năm 2015
 • Thông báo của UBND huyện về việc thu hồi đất để xây dựng công trình hệ thống đường giao thông hệ thống thoát nước mặt và xử lí nước thải cụm công nghiệp Khuôn Phươn huyện Na Hang
 • 11-20 of 41<  1  2  3  4  5  >

  Tâm tình cô gái Na Hang

  Về Na Hang quê anh

  Giữa rừng Na Hang