Quyết định số 38/QĐ-UBND của UBND huyện Na Hang về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017
Ngày xuất bản: 21/09/2017 8:12:52 SA

 

 

 XEM TẠI ĐÂY

 

 

 

CÁC THÔNG BÁO KHÁC

 • Thông Báo của UBND huyện Na Hang về đào tạo tuyển sinh lớp Trung cấp chăn nuôi - thú y
 • Thông Báo: Kết quả thi công chức cấp xã huyện Na Hang năm 2015
 • THÔNG BÁO: Về kết quả cuộc bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu hội đồng nhân dân huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kì 2016- 2021
 • Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu hội đồng nhân dân huyện Na Hang khóa XX nhiệm kì 2016- 2021
 • Thông Báo số 26/ TB-UBND về kế hoạch tiếp nhận làm công chức năm 2016
 • Thông Báo số 04/TB-UBBC về công bố danh sách những người ứng cử Đại biểu hội đồng nhân dân huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kì 2016- 2021
 • THÔNG BÁO Công bố khai kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Na Hang
 • Thông báo số 03/TB-UBBC về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Na Hang khóa XX
 • Thông báo số 02/TB-UBBC về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kì 2016-2021
 • Thông báo kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Khâu Tinh
 • 21-30 of 41<  1  2  3  4  5  >

  Tâm tình cô gái Na Hang

  Về Na Hang quê anh

  Giữa rừng Na Hang