THƯ MỜI CHÀO GIÁ Gói thầu: Mua giống cây rau bắp cải và giống cây bí xanh thơm thực hiện dự án hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo (mô hình trồng rau an toàn) tại Hồng Thái và xã Khâu Tinh, huyện Na Hang thuộc nguồn vốn MTQG quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 theo Quyết định số 275/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày xuất bản: 20/12/2019 9:01:05 SA

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang