Thông báo số 84/TB-UBND của UBND huyện về kết quả xét tuyển viên chức bậc học Mầm non và bậc học Tiểu học năm 2015 huyện Na Hang
Ngày xuất bản: 28/10/2016 7:19:31 SA

Vui lòng tải file pdf tại địa chỉ https://drive.google.com/file/d/0B6fttpRgSKN5WkFJMm1rcTQxUTBxZnlsX0FjR1h5Vlg3SXVF/view

CÁC THÔNG BÁO KHÁC

 • THƯ MỜI CHÀO GIÁ Gói thầu: “Mua giống lợn đen thương phẩm” thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế (nuôi lợn đen thương phẩm) thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 275/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 tại xã Sinh Long và xã Côn Lôn, huyện Na Hang
 • Bản yêu cầu báo giá lợn đen thương phẩm
 • THƯ MỜI CHÀO GIÁ Gói thầu: Mua giống lợn đen thương phẩm thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế (nuôi lợn đen thương phẩm) thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 275/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 tại xã Năng Khả và xã Thanh Tương, huyện Na Hang
 • Tóm tắt thành tích
 • Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020
 • Công bố xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
 • Tăng cường công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc
 • Thông Báo: Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Na Hang năm 2019
 • Báo cáo tình hình ổ dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Na Hang
 • Báo cáo cập nhật tình hình Bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
 • 31-40 of 78<  1  2  3  4  5  6  7  8  >

  Tâm tình cô gái Na Hang

  Về Na Hang quê anh

  Giữa rừng Na Hang