Thông báo số 84/TB-UBND của UBND huyện về kết quả xét tuyển viên chức bậc học Mầm non và bậc học Tiểu học năm 2015 huyện Na Hang
Ngày xuất bản: 28/10/2016 7:19:31 SA

Vui lòng tải file pdf tại địa chỉ https://drive.google.com/file/d/0B6fttpRgSKN5WkFJMm1rcTQxUTBxZnlsX0FjR1h5Vlg3SXVF/view

CÁC THÔNG BÁO KHÁC

 • Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu hội đồng nhân dân huyện Na Hang khóa XX nhiệm kì 2016- 2021
 • Thông Báo số 26/ TB-UBND về kế hoạch tiếp nhận làm công chức năm 2016
 • Thông Báo số 04/TB-UBBC về công bố danh sách những người ứng cử Đại biểu hội đồng nhân dân huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kì 2016- 2021
 • THÔNG BÁO Công bố khai kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Na Hang
 • Thông báo số 03/TB-UBBC về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Na Hang khóa XX
 • Thông báo số 02/TB-UBBC về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kì 2016-2021
 • Thông báo kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Khâu Tinh
 • Thông báo: số 03/TB-UBND về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyể công chức cấp xã huyện Na Hang năm 2015
 • Thông Báo: số 02/TB-UBND của UBND huyện Na Hang về kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển công chức cấp xã huyện Na Hang năm 2015
 • Thông báo số 65/TB- UBND của UBND huyện Na Hang về kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển
 • 61-70 of 78<  1  2  3  4  5  6  7  8  >

  Tâm tình cô gái Na Hang

  Về Na Hang quê anh

  Giữa rừng Na Hang