Đại hội đảng bộ xã Khâu Tinh lần thứ V, Nhiệm kỳ 2019-2020
Ngày xuất bản: 10/06/2020 1:40:56 SA

Ngày 9/6/2020, Đảng bộ xã Khâu Tinh đã tổ chức Đại hội đảng bộ xã Khâu Tinh lần thứ V, Nhiệm kỳ 2019-2020. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Tổ công tác của BTV Huyện ủy; lãnh đạo xã qua các thời kỳ; cùng 93 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 103 đảng viên trong toàn đảng bộ.

 

 

Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ IV, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến bất lợi về thời tiết, dịch bệnh …, đường giao thông đi lại khó khăn, ảnh hưởng  đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân các dân tộc trong xã đã vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV đã đề ra. Một số chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết đã đề ra: sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 đạt 33.800 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 31,0 triệu đồng, đạt 172,2% so với mục tiêu nghị quyết Đại hội. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 76%. Sản lượng lương thực thực 1.115,9 tấn, đạt 131,2 % kế hoạch. Trồng rừng tập trung giai đoạn 2016-2020 trồng được 43,0 ha, đạt 100% kế hoạch; độ che phủ rừng trên 80 %. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%. Duy trì chất lượng phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.  Năm 2020 có 4/4 thôn đạt danh hiệu văn hóa; trên 85% đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tỷ lệ giảm nghèo trong giai đoạn 2016-2020 từ 72,5% giảm xuống còn 46,6% (giảm trên 5%/năm); Giải quyết việc làm cho 219 lao động đạt 102,6% so đạt mục tiêu Nghị quyết. Tỷ lệ đảng viên xếp loại trên 95% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 90% đảng viên hành tốt nhiệm vụ trở lên. Chất lượng cán bộ, công chứ có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đạt 100%, trong đó trình độ cao đẳng, đại học trên 71,5%; 100% tổ chức chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có cơ sở yếu kém.

 

 

Đại hội cũng đã đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới như: Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ người dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 95%. Sản lượng lương thực đạt trên 1.000 tấn. Trồng mới 15 ha rừng, bình quân mỗi năm trồng 3,0 ha; duy trì độ che phủ rừng trên 80%. Phấn đấu đến năm 2024 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí đánh giá về nông thôn mới. Duy trì, nâng cáo chất lượng phổ cập giáo dục ở các cấp học; 90% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; có 85% số thôn, bản đạt danh hiệu thôn bản văn hóa; 100% cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4-5%/năm. Giải quyết việc làm cho trên 200 lao động. Tỷ lệ các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 90%; trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó trên 95% có trình độ cao đẳng, đại học; trên 90% cán bộ công chức cấp xã là đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị. 95% tổ chức chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Quang Tuyên chúc mừng đại hội

 

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển” sau hơn một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Khâu Tinh đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại phiên họp thứ nhất BCH khóa mới đã bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, bầu Ủy viên kiểm tra Đảng ủy. Đại hội cũng bầu các đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII. Tại đại hội các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Khâu Tinh lần thứ V, Nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài, ảnh: Hà Huế

 

 

 

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang