Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2020
Ngày xuất bản: 19/05/2020 2:42:12 CH

          Ngày 18/5/2020, Đảng bộ Công an huyện Na Hang đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ bằng hình thức xem phim tư liệu do đồng chí GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt, truyền đạt.

          Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đúng vào dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong toàn Đảng bộ về những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
          Nhớ về Bác kính yêu, mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Na Hang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, ra sức thi đua, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tin, ảnh: Hà Huế


Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang