Na Hang: Đẩy nhanh tiến độ điều tra kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số
Ngày xuất bản: 16/10/2019 3:26:06 SA

Xác định việc điều tra kinh tế - xã hội của các dân tộc trên địa bàn huyện đóng vai trò quan trọng góp phần cung cấp thông tin toàn diện về dân số, phân bố dân cư, cơ sở hạ tầng, kinh tế… phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Hiện Ban Chỉ đạo điều tra kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số huyện Na Hang đã và đẩy nhanh tiến độ cũng như để công tác điều tra, thu thập thông tin ở cơ sở, đảm bảo diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả và chính xác.

 

 

Cùng với các địa phương trong cả nước, ngày 1.10.2019, huyện Na Hang đã ra quân thực hiện điều tra kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số. Thực hiện cuộc điều tra lần này, Ban Chỉ đạo điều tra đã tiến hành lựa chọn điều tra viên, phân công nhiệm vụ, tập huấn cho điều tra viên công tác thu thập thông tin, lập địa bàn điều tra cụ thể.

Với gần 2.000 hộ dân trong cuộc tổng điều tra này huyện Na Hang có 44 địa bàn điều tra, trong đó có 38 địa bàn mẫu. Huyện đã chọn 25 điều tra viên và phân công mỗi điều tra viên phụ trách 2 địa bàn. Cuộc điều tra lần này bắt đầu từ ngày 1.10.2019 và kết thúc chậm nhất vào 31.10.2019. Cũng như cuộc tổng điều tra về Dân số và nhà ở được tiến hành vào tháng 4 năm 2019, cuộc điều tra kinh tế xã hội của 53 dân tộc lần này được ứng dụng công nghệ thông tin bằng phiếu điện tử trong thu thập thông tin. Việc đổi mới này khiến cho các điều tra viên thuận lợi hơn trong việc thu thập thông tin tại cơ sở, không bị trùng lặp thông tin. Đồng thời, giảm chi phí, thời gian đi lại cho điều tra viên, tạo sự đồng bộ, thống nhất mẫu mã và thông tin từ cơ sở đến trung ương. Để việc điều tra, thu thập thông tin đảm bảo tiến độ, Ban chỉ đạo điều tra kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số huyện đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để mỗi người dân, mỗi gia đình nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin của gia đình cho điều tra viên, góp phần vào thành công của cuộc điều tra kinh tế xã hội lần này.

Ông Quan Văn Tuấn – Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê huyện Na Hang cho biết: “Ngay trong ngày 01.10, toàn huyện đã ra quân thực hiện cuộc điều tra kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số. Để cuộc tổng điều tra đạt hiệu quả, đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác, chúng tôi đã tham mưu ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo và lựa chọn kiện toàn điều tra viên cũng như tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên để đảm bảo yêu cầu cuộc tổng điều tra được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy trình. Thông tin thu thập phải đầy đủ, chính các, không trùng lặp, không bỏ sót thông tin quy định trong thực hiện điều tra. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác điều tra tại một số địa bàn khó khăn về đường đi lại, địa bàn chia cách, những địa bàn hạn chế sóng điện thoại để đảm bảo công tác điều tra tốt nhất. Đến nay, huyện Na Hang đã hoàn thành trên 70% tiến độ, chúng tôi sẽ phấn đấu hoàn thành cuộc tổng điều tra vào ngày 20.10.2019 và đảm bảo chính xác, đầy đủ, cụ thể và trung thực…”.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Điều tra viên xã Yên Hoa cho biết: “Xác định được sự quan trọng của việc điều tra kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số lần này, qua đó cũng như vai trò của mình nên ngay từ khi được tham gia lớp tập huấn công tác thu thập thông tin cũng như khi trực tiếp đi địa bàn thực hiện điều tra. Bản thân đã tự khắc phục những khó khăn của địa bàn, vào những lúc buổi trưa khi người dân ở nhà, đến từng hộ gia đình, gặp gỡ trực tiếp bà con để thu thập thông tin đầy đủ, chính xác, cụ thể nhất”.

Với sự chuẩn bị chu đáo, công tác tiến hành điều tra khẩn trương, đúng quy trình. Tin tưởng rằng,  cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 sẽ hoàn thành đúng tiến độ, chính xác và đạt hiệu quả cao.

Bài, ảnh: Hà Huế

 

 

 

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang