Na Hang: Ra quân điều tra thu thập thông tin về thực trạng Kinh tế - Xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
Ngày xuất bản: 02/10/2019 6:35:57 SA

Sáng ngày 1.10, Chi cục thống kê huyện Na hang tổ chức Lễ ra quân điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019, Dự lễ ra quân có các đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Năng Khả.

 

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

 

Huyện Na Hang có 12 xã, thị trấn. Cuộc điều tra lần này với mục đích thu thập thông tin nhằm cung cấp toàn diện thông tin về dân số và phân bố dân cư, tiếp cận cơ sở hạ tầng, kinh tế, nghèo đói, an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; y tế, vệ sinh môi trường nông thôn; cán bộ đảng viên; di cư tự do; tôn giáo, tín ngưỡng; an ninh nông thôn vùng dân tộc thiểu số để hình thành hệ thống thông tin, số liệu thống kê, phản ánh thực trạng của 53 dân tộc thiểu số phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc; điều hành, hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đối tượng điều tra gồm: nhân khẩu thực tế thường trú tại các hộ dân cư người dân tộc thiểu số tính đến thời điểm điều tra; các trường hợp chết của các thành viên trong hộ dân tộc thiểu số; Điều kiện kinh tế - xã hội và nhà ở của hộ dân tộc thiểu số; tình hình kinh tế, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục. Trên cơ sở kết quả đó sẽ hình thành hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Huyện Na Hang đã Tổ chức 02 lớp tập huấn, phương pháp điều tra, thu thập thông tin cho trên 80 học viên là thành viên ban chỉ đạo, tổ trưởng, điều tra viên các xã, thị trấn, Điểm mới trong cuộc điều tra  lần này là ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quá trình ghi phiếu, nên việc tập huấn được quan tâm thực hiện lựa chọn những điều tra viên có năng lực, tổ chức hướng dẫn cụ thể cho từng nội dung.

 

 Điều tra viên tới các hộ dân thu thập thông tin

 

Với gần 2000 hộ dân trong cuộc tổng điều tra này huyện Na Hang có 44 địa bàn điều tra, trong đó có 38 địa bàn mẫu. Huyện đã tuyển chọn 25 điều tra viên và phân công mỗi điều tra viên phụ trách 2 địa bàn. Để nâng cao nhận thức của nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra lần này, huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và lòng ghép tuyên truyền tại các buổi họp thôn bản.

Đây là cuộc điều tra lần thứ 2, bắt đầu từ ngày 1/10/2019, thời gian thu thập thông tin Điều tra dân tộc thiểu số tại các địa bàn bắt đầu từ 1/10 và kết thúc chậm nhất vào 31/10/2019. Kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế  - xã hội của 53 dân tộc thiểu số sẽ giúp các cơ quan chức năng đánh giá sát thực hơn về trình độ phát triển của các dân tộc thiểu số và sự bình đẳng giữa các dân tộc so với mặt bằng chung của cả nước nói chung và huyện Na Hang nói riêng. Giúp cho cơ quan quản lý nhà nước nắm được đầy đủ thông tin về đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, làm căn cứ để xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, hỗ trợ nhiều hơn để phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và giảm bớt sự chênh lệch về trình độ phát triển của các dân tộc.

Với sự chuẩn bị chu đáo, công tác tiến hành điều tra khẩn trương, đúng quy trình. Tin rằng,  cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 sẽ hoàn thành đúng tiến độ, chính xác và đạt hiệu quả cao.

Tin, ảnh: Thái Bảo

 

 

 

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang