Na Hang: Sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Ngày xuất bản: 18/07/2019 2:42:23 SA

Ngày 17.7.2019, Ban thường vụ Huyện uỷ Na Hang đã tổ chức hội nghị Sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và Tổng kết công tác kiểm tra giám sát thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ 2014-2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Anh Cương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Ủy viên BTV huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXI; bí thư, phó bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở và lãnh đạo Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu nhiều diễn biến bất lợi của thời tiết và sự tác động của giá cả thị trường. Song dưới sự lãnh đạo tập trung, quyết liệt của huyện ủy, sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cộng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nhân dân, kinh tế - xã hội của huyện Na Hang tiếp tục có bước tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu đạt và vượt mức so với kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực đạt gần 8.909 tấn, vượt 4,3% kế hoạch. Chăn nuôi phát triển ổn định, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác đạt trên 395 tấn, vượt 2,3% so với cùng kỳ. Đã tổ chức trồng mới được 557 ha rừng, đạt 85,7% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt 522,58tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa là 648,5 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt 12tỷ đồng, bằng 50% so với dự toán giao. Trong 6 tháng đầu năm huyện đã tạo việc làm mới cho 985 lao động, đạt 60,4% kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ; Công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch luôn được quan tâm, đã đón trên 78.712 lượt du khách đến thăm quan, lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có bước phát triển; tình hình an ninh – quốc phòng được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm thực hiện. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, tăng cường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập chung thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế và đề ra một số giải pháp để thực hiện thắng lợi công tác phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm. Mục tiêu mà huyện Na Hang đặt ra từ nay đến hết năm 2018 đó là tập chung triển khai thực hiện thắng lợi công tác sản xuất cây trồng vụ mùa và vụ đông; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 16 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI); Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh; Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung giai đoạn 2017-2020; Thực hiện tốt công tác giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019. Tập chung làm tốt công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Đẩy mạnh công tác đảm bảo An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Năng Khả, Côn Lôn và phấn đấu hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Hồng Thái và xã Thanh Tương.

 Cũng tại hội nghị các đại biểu đã nghe dự thảo báo cáo Tổng kết công tác xây dựng đảng và kiểm tra giám sát thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ 2014-2019. Sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện, công tác xây dựng đảng đã được đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm, đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ quản lý thường xuyên được kiện toàn, bổ sung, thay thế đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, địa phương. Nội dung sinh hoạt đảng từng bước được đổi mới, chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, vị trí, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, của tổ chức cơ sở đảng ngày càng được khẳng định, niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng ngày càng được gắn chặt. Bên cạnh đó Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn có nhận thức đúng đắn, sâu sắc về công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 102 ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đến toàn thể đến cán bộ lãnh đạo quản lý và toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ. Trong 5 năm các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tổ chức kiểm tra, giám sát 558 lượt tổ chức và 281đảng viên; Tổ chức giám sát 228 lượt tổ chức đảng và 148 đảng viên. Qua kiểm tra giám sát đã phát hiện một số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm điều lệ đảng. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 37 đảng viên, hình thức kỷ luật khiển trách 12 đảng viên; cảnh cáo 13 đảng viên; cách chức 2 đảng viên và khai trừ 8 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên do vi phạm pháp luật phải phạt tù. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập chung thảo luận về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại địa phương; đặc biệt là những khó khăn trong công tác quản lý đảng viên, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới.

 

Đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tich UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

 Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Hoàng Anh Cương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập và cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để tổ chức thực hiện. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, gieo trồng đúng khung thời vụ, thực hiện các biện pháp bảo vệ đàn gia súc, gia cầm. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình, các chính sách hỗ trợ. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01 ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn; vận động nhân dân chăm sóc số diện tích rừng trồng hiện có và đẩy nhanh tiến độ trồng mới hoàn thành kế hoạch giao.

Chủ động rà soát các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, nguy hiểm để có phương án di chuyển kịp thời. Thực hiện phương án phòng, chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai đảm bảo ứng phó kịp thời với mọi tình huống xảy ra. Tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ các nguồn thu và điều hành thu - chi ngân sách trên địa bàn theo quy định. Chú trọng thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí. Tập trung đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng để xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm thực hiện Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng thị trấn, xây dựng, phát triển thị trấn Na Hang đạt tiêu chí đô thị loại IV; dự án công trình kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu thủy điện Tuyên Quang và giải phóng mặt bằng tại khu Bến thủy Hồ thủy điện Tuyên Quang. Tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản; tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng các điểm tái định cư. Tăng cường chỉ đạo thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên. Duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã đã đạt, tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại xã Hồng Thái đảm bảo tiến độ, lộ trình để đến năm 2020 xã Hồng Thái đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2019-2020; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ; duy trì và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đảm bảo các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý và nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch; gắn hoạt động du lịch sinh thái lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang với giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống và các sản phẩm đặc sản của địa phương. Tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính huyện Na Hang lần thứ II gắn với Lễ hội Văn hóa du lịch vùng cao Na Hang năm 2019 và tổ chức tham quan Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý lâm sản, khoáng sản, thủy sản, quản lý đất đai, đô thị và bảo vệ môi trường; nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, quan tâm giải quyết dứt điểm đơn thư của công dân.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên trong việc quán triệt tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt Điều lệ Đảng và Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng cũng như các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với nghiên cứu, thảo luận để nắm vững những nội dung mới, quan trọng trong Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ đạo việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và công tác chuẩn bị đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc khắc phục những hạn chế còn tồn tại của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng sau các cuộc kiểm tra, giám sát và sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39  của Bộ Chính trị, giai đoạn 2018 - 2021. Tiếp tục nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 26 ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ngoài ra, các ngành, các cấp quan tâm tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao theo chức năng nhiệm vụ, nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2019 đã đề ra.

 

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hoàng Quang Tuyên trao Bằng khen cho các đảng viên đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liên tiếp  

 Nhân dịp này BTV Tỉnh ủy đã quyết định tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liên tiếp giai đoạn 2014 – 2018.

 

  Bài, Ảnh Đức Toàn

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang