Xã Đà Vị đẩy mạnh tiến độ trồng rừng năm 2019
Ngày xuất bản: 03/05/2019 3:53:54 SA

Những ngày nay, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi bà con nông dân xã Đà Vị, huyện Na Hang (Tuyên Quang) đang tích cực đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2019.

Bà con nhân dân trên địa bàn tích cực trồng rừng

Cùng với các hộ gia đình trên địa bàn, những ngày này gia đình ông Lộc Trung Vận, thôn Bắc Lè, xã Đà Vị đang đẩy nhanh tiến độ trồng rừng vụ xuân bằng giống cây Mỡ. Theo ông Vận, cây mỡ là loại cây có đặc tính dễ trồng và chăm sóc, khi trồng chỉ cần chọn giống đảm bảo chất lượng, điều kiện thời tiết thuận lợi cộng với việc cuốc hố và bón phân đúng kỹ thuật là cây có thể sống được trên 90% và phát triển tốt. Đến nay, ngoài diện tích gia đình ông đã trồng trên 1 ha, ông Vận còn tiến hành tỉa cành, chăm sóc khoảng 2 ha diện tích rừng đã trồng từ những vụ trước.

Theo kế hoạch, năm 2019 xã Đà Vị thực hiện trồng mới 105 ha rừng, trong đó có 100 ha rừng sản xuất và 5 ha trồng cây phân tán. Ông Hà Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Đà Vị cho biết: Để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu trồng rừng, ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền xã Đà Vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trong thực hiện phát dọn xử lý thực bì, cuốc hố, chuẩn bị đủ cây giống và phân bón, tiến hành trồng rừng vào đúng thời điểm mưa, độ ẩm cao phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch được giao. Phân công cán bộ phụ trách trực tiếp đến các thôn bản bám nắm tình hình địa phương, hướng dẫn nhân dân về kỹ thuật trồng và chăm sóc đối với từng loại cây giống khác nhau. Song song với công tác trồng rừng, xã cũng đã chỉ đạo các thôn bản thực hiện hợp đồng giao khoán bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ. Đồng thời chỉ đạo công tác chăm sóc rừng trồng các năm trước, tăng cường các biệp pháp quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt chú ý công tác phòng, chống cháy rừng khi người dân xử lý đốt nương, rẫy.Tính đến thời điểm này, toàn xã đã tiến hành trồng mới được trên 97 ha, đạt 80% kế hoạch giao.

Tin, ảnh: Hà Huế

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang