Đảng bộ huyện Na Hang đẩy nhanh, hoàn thiện các nội dung Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh 2020 – 2025
Ngày xuất bản: 24/06/2020 7:41:07 SA

        Vinh dự là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, để rút kinh nghiệm chỉ đạo trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị, đặc biệt là công tác Hậu cần – Tuyên truyền, Khánh tiết đã và đang được huyện Na Hang tập chung triển khai thực hiện theo đúng quy định, trình tự, đảm bảo đúng điều lệ, đúng thời gian và yêu cầu. Sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng sẽ được tổ chức trong 03 ngày 28, 29 và 30/6/2020.

 

Trên khắp các tuyến đường đã được trang hoàng cờ hoa sẵn sàng cho đại hội Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thạch, Giám đốc Trung tập Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Na Hang cho biết: Nhận thức rõ Đại hội Đảng bộ huyện Na Hang khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm cấp trên cơ sở là sự kiện chính trị quan trọng của toàn đảng, toàn dân. Ngay sau khi có chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Với vai trò và trách nhiệm được giao, thời gian qua Trung tập Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Na Hang đã chủ động triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cụ thể, Trung tập Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Na Hang đã cơ bản hoàn thiện các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hôi, triển khai chuyên mục phát thanh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiến hành treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu. Sửa chữa và xây dựng mới các cụm Pa nô, áp phích... qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng.

Đến Na Hang những ngày này, trên các trục đường chính cũng như đến những con đường của các thôn, bản trên địa bàn toàn huyện đều phong quang, sạch đẹp, rực rỡ sắc màu của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu qua đó tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân đón chào Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, thời gian qua Đảng bộ huyện Na Hang đã tập trung cao độ, chuẩn bị chu đáo mọi việc để tổ chức đại hội thành công. Ngoài tổ chức các cuộc họp để quán triệt các chỉ thị, kế hoạch hướng dẫn của cấp trên, Huyện ủy Na Hang đã thành lập các tiểu ban đảm bảo phục vụ đại hội; công tác nhân sự cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng; báo cáo chính trị đã hoàn thiện... Đặc biệt đến nay, mọi công tác của Tiểu ban Hậu cần – Tuyên truyền, Khánh tiết cở bản được triển khai thực hiện theo đúng quy định, trình tự, đảm bảo đúng điều lệ, đúng thời gian và yêu. Sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng sẽ được tổ chức trong các ngày 28, 29 và 30/6/2020.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng. Không khí hân hoan, phấn khởi trong toàn thể cán bộ, đảng viên, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tin rằng Đại hội Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, tạo cơ sở để các Đảng bộ cấp trên cơ sở trên địa bàn Tỉnh hoàn thành tốt công tác tổ chức Đại hội theo đúng mục tiêu đã đề ra.

Bài, ảnh: Hà Huế

 

  

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang