BHXH Na Hang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Ngày xuất bản: 21/03/2018 9:17:00 SA

 

Cùng với ngành BHXH của tỉnh, trong những năm qua BHXH huyện Na Hang đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các hoạt động nghiệp vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, BHXH huyện Na Hang đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch, giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng phần mềm trong hoạt động nghiệp vụ do BHXH Việt Nam cung cấp. Thực hiện việc triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2008. Giảm các thủ tục hành chính xuống chỉ còn 33 thủ tục. Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính để tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT của các đơn vị, DN được rút ngắn từ 235 giờ xuống còn 81 giờ.

Với việc giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn và giao dịch điện tử, BHXH Na Hang đã góp phần mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

T/h: Đức Toàn

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang