Các địa phương trên địa bàn huyện Na Hang khẩn trương đưa Nghị quyết vào cuộc sống
Ngày xuất bản: 10/09/2020 3:59:00 CH

           Ngay sau khi hoàn thành đại hội, BCH Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Na Hang đã khẩn trương ban hành nghị quyết, thông qua chương trình hoạt động, giao nhiệm vụ cụ thể với quyết tâm sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

 

Chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi của HTX Thanh niên Năng Khả

 

          Đảng bộ thị trấn Na Hang được Ban Thường vụ Huyện ủy Na Hang lựa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cấp cơ sở của huyện. Với phương châm: “Phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng, tranh thủ mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng thị trấn Na Hang phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV”. Đại hội đã đề ra 13 chỉ tiêu chủ yếu và 3 nhiệm vụ trọng tâm. Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống BCH Đảng bộ đã khẩn trương bổ sung hoàn chỉnh, thông qua chương trình hành động và xây dựng quy chế làm việc; đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đảng bộ đến đông đảo quần chúng nhân dân. Đồng thời phân công từng đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ phụ trách các lĩnh vực và phụ trách các chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu như thu nhập bình quân người dân trên 55 triệu đồng; thu ngân sách tăng 8%/năm; thu hút trên 150 nghìn lượt khách du lịch; sản lượng lương thực bình quân đạt trên 700 tấn/năm; duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục 3 cấp học; tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đạt trên 60%, trong đó công lập 12%; tạo việc làm cho 800 lao động... Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh liên kết mở rộng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, mở rộng chất lượng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ gắn với du lịch. Tranh thủ mọi nguồn lực xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang đạt tiêu chí đô thị loại IV.

          Đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản nâng cao giá trị theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với chất lượng sản phẩm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xã đạt chuẩn nông thôn mới; nâng cao chất lượng hợp tác xã để phát triển sản xuất, kinh doanh ngành nghề, dịch vụ, du lịch cộng đồng. Đồng chí Vũ Văn Tuấn, Bí thư Đảng uỷ xã Năng Khả cho biết: với quyết tâm nhanh chóng đưa Nghị quyết đại hội Đảng bộ vào cuộc sống BCH Đảng bộ đã triển khai chương trình hành động, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, đảng viên, nhân dân, đoàn thể phù hợp với thực tiễn địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết đại hội để mọi người nắm rõ, triển khai các phong trào thi đua rộng khắp…  

          Đồng chí Nguyễn Văn Huyên, Bí thư Đảng uỷ xã Yên Hoa cho biết: Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường công tác quản lý của nhà nước về quy hoạch nhất là mở rộng điều chỉnh quy hoạch trung tâm xã, quản lý đất đai, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm hành lang giao thông, sử dụng đất trái phép. Tập trung các nguồn lực, phấn đấu xây dựng trung tâm xã đạt các tiêu chí đô thị loại V. BCH Đảng bộ đã ban hành quy chế làm việc, xây dựng chương trình hành động toàn khoá, chương trình kiểm tra giám sát. Đồng thời phân công từng đồng chí trong BCH Đảng bộ phụ trách các lĩnh vực, các chi bộ trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

          Mỗi địa phương trên địa bàn huyện đều đã đề ra chương trình hành động riêng, mỗi chương trình lại có sự cô đọng, bao quát được các chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra. Với khí thế đó thể hiện sự quyết tâm của các địa phương, đơn vị sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Bài, ảnh: Hà Huế

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang