Chi bộ thôn Nà Đồn làm theo lời Bác
Ngày xuất bản: 16/09/2019 8:57:00 SA

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo lời Bác đã dần đi vào nếp sống, sinh hoạt của mỗi cá nhân, tập thể. Từ đó, phát huy nội lực tạo ra những bước chuyển biến đáng kể trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Góp phần quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa, hoàn thiện hạ tầng nông thôn, đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu trong việc thực hiện phong trào này là Chi bộ thôn Nà Đồn, thuộc Đảng bộ xã Thanh Tương, huyện Na Hang.

 

Bí thư Chi bộ thôn Nà Đồn Lưu Văn Khải hướng dẫn bà con phát hiện sâu bệnh hại lúa mùa

 

Thôn Nà Đồn, xã Thanh Tươn hiện107 hộ; 493 nhân khẩu, chi bộ thôn21 đảng viên. Ông Lưu Văn Khải – Bí thư Chi bộ thôn Nà Đồn cho biết: Trong những năm qua, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chi bộ đã tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến toàn thể Đảng viên, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể; đưa nội dung học tập và làm theo Bác lồng ghép vào các buổi họp thôn để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân. Xác định vận động nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống là một nhiệm vụ trọng tâm. Để thực hiện nhiệm vụ này, chi bộ thôn đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chủ động xây dựng phương án sát với thực tế địa phương. Tích cực phối hợp với các đoàn thể xã hô trợ nhân dân để vay vốn phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho nhân dân được tham gia vào các lớp tập huấn kiến thức, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhờ vậy kinh tế trong thôn có nhiều đổi thay, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm. Bên cạnh đó để xây dựng nhà văn hóa, ngoài cấu kiện được nhà nước hỗ trợ, chi bộ thôn đã vận động nhân dân đóng góp mỗi hộ đóng 1,6 riệu đồng, đến đầu năm 2018 nhà văn hóa thôn đã được hoàn thiện và đi vào sử dụng. Để thực hiện tốt chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn các Đảng viên trong chi bộ đã gương mẫu thực hiện việc hiến đất. Điển hình có ông Nguyễn Mạnh Thẩm hiến trên 100 m vuông đất để làm đường bê tông nông thôn. Ngoài ra, Chi bộ còn vận động nhân dân về ngày công lao động, phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhờ đó mà người dân đã hiểu và đồng tình ủng hộ hiến đất, tham gia hàng trăm ngày công lao động, thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn; giữ gìn cảnh quan, xây dựng nhà vệ sinh hợp vệ sinh... Thôn hằng năm đều được đánh giá là khu dân cư văn hóa. Bên cạnh đó Chi bộ còn thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, từ đó đã kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những thiếu sót, giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở chi bộ mang lại hiệu quả cao. Các đoàn thể trong thôn phối hợp thực hiện một cách có hiệu quả các Quy định, Chỉ thị của cấp trên với việc tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ông Hoàng Văn Dũng, Phó bí thư thường trực Đảng bộ xã Thanh Tương (Na Hang) cho biết. Để khắc phục những khó khăn của thôn thuần nông, Chi bộ thôn đã vận động nhân dân phát triển trồng trọt theo hướng hàng hóa, ngoài việc trồng lúa, thôn phát triển cây ngô trên cùng một đơn vị diện tích. Như vậy, diện tích đất không bị bỏ hoang. Nếu như những năm trước tỷ lệ hộ nghèo của thôn vẫn còn chiếm khá cao, thì đến năm 2018 tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống đáng kể. Có thể nói chính từ quyết tâm không cam chịu đói nghèo, tính gương mẫu đi đầu của các đảng viên trong mọi công việc mà đặc biệt trong việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức cu Bác, đã có những tác động lớn tới nhận thức của người dân trong thôn. Từ những tấm gương của các đảng viên, bà con nhân dân đã học tập và làm theo, từ đó tạo ra một phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi góp phần quan trọng vào công tác xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

Bài, ảnh: Hà Huế

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang