Đà Vị đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ mùa đạt 164 ha
Ngày xuất bản: 14/08/2018 3:34:00 CH

 Đà Vị đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ mùa đạt 164 ha

Cùng với các địa phương trên địa bàn huyện, vào thời điểm này bà con nông dân xã Đà Vị cũng đang tập trung nhân lực để hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2018.

Vụ mùa năm nay xã Đà Vị gieo trồng trên 190ha. Trong đó, diện tích cấy lúa 164ha; diện tích trồng cây đậu tương, đậu xanh 23 ha, cây lạc 1,5 ha, cây ngô 2,5 ha và một số cây trồng ngắn ngày khác… Đến nay, bà vcon nông dân đã hoàn thành gieo cấy 164 ha lúa. Để hoàn thành công tác gieo trồng vụ mùa, UBND xã đang tích cực chỉ đạo các đoàn thể, cán bộ khuyến nông bám sát các thôn, động viên bà con nhân dân tập trung nhân lực, vật lực khẩn trương làm đất tiến hành trồng ngô, đậu xanh, đậu tương theo kế hoạch. Đồng thời tiến hành làm cỏ, chăm sóc đợt 1 cho toàn bộ diện tích lúa đã cấy, theo dõi phát hiện và phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh hại lúa, quyết tâm thực thắng lợi công tác sản xuất vụ mùa năm 2018.

T/h: Mai Phương

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang