Đại hội Đảng bộ xã Năng Khả lần thứ XXII, Nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Ngày xuất bản: 27/05/2020 11:17:00 SA

Ngày 27/5/2020, Đảng bộ xã Năng Khả đã tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, Nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Hoàng Anh Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; cùng 145 đảng viên tiêu biểu đại diện cho trên 400 đảng viên trong toàn đảng bộ.

 

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn, diễn biến bất lợi về thời tiết, dịch bệnh… ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Năng Khả đã vượt qua mọi khó khăn đạt được kết quả trên các lĩnh vực như: giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 75.277 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm, vượt 43,8%  so với mục tiêu nghị quyết. Sản lượng lương thực hàng năm đạt 3.399 tấn; sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản hàng năm đạt 69,7 tấn, đạt 72% mục tiêu Nghị quyết. Trong 5 năm đã trồng được 350 ha rừng, độ che phủ rừng trên 85%; chất lượng giáo dục không ngừng được tăng lên. Trên 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 70% số thôn, bản đạt danh hiệu làng văn hóa. Hàng năm đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 85% đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; trong đó đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 75%. Kết nạp mới 85/80 đảng viên , vượt 6% mục tiêu nghị quyết, giữ vững 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Hàng năm xếp loại chính quyền , MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, các công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

 

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận các nội dung như giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, dịch vụ, du lịch cộng đồng; giải pháp duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025. Nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ theo Nghị quyết 73-NQ/TU của BTV tỉnh ủy. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Với phương châm: Đoàn kết – Sáng tạo – Dân chủ - Quyết liệt trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảng bộ xã Năng Khả đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/người/năm. Duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; 90% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Giải quyết việc làm mới cho trên 350 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4 đến 5%/năm. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%; trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hằng năm bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp đảng…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tích HĐND huyện Hoàng Quang Tuyên đề nghị trong nhiệm kỳ mới, đảng bộ xã Năng Khả cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời phấn đấu thực hiện tốt các nội dung như: thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đi đôi với phát triển thương mại, dịch vụ; tập trung phát triển sản phẩm hàng hóa của địa phương. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; chú trọng phát triển sản phẩm thế mạnh của địa phương; thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm; tập trung khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của xã như tập trung phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp, sản phẩm thủ công của địa phương; khai thác cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa phát triển du lịch; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng… xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng viên, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

 

 

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tập trung dân chủ, thống nhất cao. Đại hội Đảng bộ xã Năng Khả lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 15 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ khóa mới; bầu 9 đại biểu chính thức tham dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bài, ảnh: Hà Huế             

 

 

 

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang