Đại hội đại biểu đảng bộ thị trấn Na Hang lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày xuất bản: 12/05/2020 1:07:00 CH

Ngày 12/5/2020, Đảng bộ thị trấn Na Hang đã tổ chức Đại hội Đảng bộ thị trấn Na Hang lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Trung Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy; Phạm Mạnh Duyệt, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy; Hoàng Anh Cương, Bí thư huyện ủy; Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Tô Viết Hiệp, Ủy viên BTV huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện cùng 120 đại biểu chính thức đại diện cho trên 720 đảng viên toàn đảng bộ.

 

 

Đại hội Đảng bộ thị trấn Na Han được Ban thường vụ Huyện ủy lựa chọn để chỉ đạo Đại hội điểm cấp xã của Đảng bộ huyện và được tổ chức vào thời điểm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong thị trấn đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn lấn thứ IX, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị trấn Na Hang đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch rõ dệt, hiện nay tỷ lệ ngành dịch vụ - du lịch chiếm gần 50%; nông lâm nghiệp, thủy sản 15%; xây dựng, tiểu thủ công nghiệp chiếm hơn 35%; thu nhập bình quân của người dân năm 2019 đạt trên 42 triệu đồng/người/năm, vượt mục tiêu nghị quyết 12,2%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hơn 14%/năm; Thu ngân sách của thị trấn Na Hang đạt mức tăng hơn 27%/năm, tăng hơn 3 lần so với mục tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ IX đề ra; sản lượng lương thực đạt 701 tấn, vượt mục tiêu Nghị quyết 4,6%; Sản lượng khai thác thủy sản 482 tấn, vượt mục tiêu Nghị quyết 41,76%; quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, trong 5 năm diện tích rừng trồng mới trên 67,4%, độ che phủ rừng đạt 79,6%; tổng đàn trâu 337 con, đàn bò trên 36 nghìn con; chất lượng dạy và học ở các cấp học tiếp tục được nâng lên, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập các bậc học. Xây dựng trường tiểu học thị trấn, trường mầm non Hoa Mai đạt chuẩn quốc gia; công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 từ 90 hộ giảm xuống còn 38 hộ, bình quân giảm 14,25%/năm; có trên 88% số hộ dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch; hàng năm có trên 90% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” và trên 85% số tổ dân phố đạt tiêu chuẩn “Khu dân cư văn hóa”; Phấn đấu xây dựng thị trấn Na Hang đạt chuẩn văn minh đô thị; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được gữ vững, ổn định, đảm bảo giao quân hàng năm theo chỉ tiêu kế hoạch được giao; xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh, hàng năm có trên 95,8% số chi bộ trực thuộc được xếp loại HTTNV, phát triển đảng viên mới 64 đảng viên. Hoạt động của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thị trấn tiếp tục được nâng cao về chất lượng, hàng năm được đánh giá hoạt động khá trở lên; chất lượng cán bộ, công chức đến năm 2020: trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, đạt 95,45% trong đó trình độ đại học chiếm 91%, lý luận chính trị trình độ trung cáp đạt 91%.

Với phương châm “phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng, tranh thủ mọi nguồn lực quyết tâm xây dựng thị trấn Na Hang phát triển đạt tiêu chí loại IV”, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Na Hang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và những kết quả đạt được, tập trung khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nghị quyết Đại hội xác định mục tiêu tổng quát: tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; đổi mới hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đảm bảo quốc phòng – an ninh; tranh thủ mọi nguồn lực xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang đạt tiêu chí đô thị loại IV... Tập trung lãnh đạo thực hiện mục tiêu thu nhập bình quân người dân trên 55 triệu đồng; thu ngân sách tăng từ 8%/năm; thu hút trên 150 nghìn lượt khách du lịch; duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục 3 cấp học; tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đạt trên 60%, trong đó công lập 12%; tạo việc làm cho 800 lao động... Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh liên kết mở rộng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, mở rộng chất lượng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ gắn với du lịch.

Đại hội đã tập trung thảo luận các giải pháp phấn đấu mục tiêu xây dựng thị trấn Na Hang phát triển đạt tiêu chí loại IV trong 5 năm tới. Các ý kiến thảo luận tập trung vào các vấn đề: giải pháp về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở...

 

Đồng chí Hoàng Anh Cương, Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Anh Cương, Bí thư Huyện ủy đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thị trấn tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung về: phát huy thế mạnh danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Lâm Bình, làm tốt công tác quản bá, tuyên truyền về văn hóa, du lịch của địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thị trấn phải là một sứ giả du lịch, nắm được lịch sử nguồn gốc các truyền thuyết, các di tích lịch sử, văn hóa của huyện để hướng dẫn, giới thiệu khi khách đến tham quan, du lịch. Để phát triển đô thị thị trấn Na Hang, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn phải làm tốt công tác vệ sinh môi trường, công tác đảm bảo hành lang, an toàn giao thông, hướng tới là đô thị “sạch, xanh, sáng, đẹp”; trước mắt các tổ dân phố làm tốt công tác quản lý hành lang đường bộ, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng và chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gắn với việc vận động trồng cây, trồng hoa, tạo cảnh quan, mỹ quan, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển du lịch của địa phương. Đồng thời phải có giải pháp triển khai có và phát triển được sản phẩm du lịch của địa phương để phát huy thế mạnh là trung tâm đô thị, du lịch của huyện. Tiếp tục tập trung khai thác lợi thế mặt nước trên hồ sinh thái Na Hang và hạ lưu để phát triển nuôi trồng, khai thác thủy sản gắn với chế biến, tìm kiếm thị trường; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; chú trọng phát triển các loại rau, hoa quả và các sản phẩm nông nghiệp khách phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn và khách du lịch. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, Quy chế dân chủ ở cơ sở; giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở.

 

 BCH Đảng bộ Thị trấn Na Hang khoá mới ra mắt đại hội
 

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Na Hang lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ mới; Ban Chấp hành đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Ma Thế Hải được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy thị trấn Na Hang nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                                                                                                   Bài, ảnh: Hà Huế

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang