Đảng bộ thị trấn Na Hang chú trọng công tác phát triển Đảng viên
Ngày xuất bản: 17/10/2019 10:56:00 CH

Tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp Đảng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà Đảng bộ thị trấn Na Hang (huyện Na Hang) luôn quan tâm, lãnh đạo thực hiện. Từ đó đã từng bước tăng cường sức chiến đấu, phát triển liên tục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh ở địa phương.

Ông Ma Thế Hải, Bí thư Đảng ủy thị trấn Na Hang cho biết: “Trong thời gian qua, cùng với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng ủy thị trấn luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Theo đó, Đảng ủy thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đối với lực lượng đoàn viên thanh niên; hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể về tạo nguồn kết nạp đảng viên, đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên vào nội dung đánh giá, phân loại bình xét, khen thưởng chi bộ hàng năm. Đồng thời, phát hiện, lựa chọn những quần chúng tốt, có động cơ phấn đấu đúng đắn đưa vào nguồn bồi dưỡng, rèn luyện để kết nạp vào Đảng. Chú trọng đối tượng là những quần chúng trẻ, có ý chí, có năng lực và phẩm chất tốt”.

 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn Na Hang trao đổi với những đảng viên mới

 

Đảng bộ thị trấn Na Hang có 24 chi bộ, 691 đảng viên. Xác định công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng. Nguồn phát triển đảng viên chủ yếu là những hạt nhân quần chúng ưu tú từ các tổ chức quần chúng như: Đoàn Thanh niên, Hội LHPN, Hội nông dân. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, đặc biệt là Đoàn Thanh niên chủ động giáo dục, lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho các chi bộ. Trên cơ sở chỉ tiêu phát triển đảng do Đảng ủy giao hàng năm, các Chi bộ tiến hành phân loại quần chúng, xét đưa những quần chúng ưu tú vào danh sách học các lớp cảm tình Đảng. Chú ý đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có trí thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu mới, không chạy theo hình thức, số lượng, chú trọng chất lượng và từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Các chi bộ đã chỉ đạo các hội đoàn thể chủ động chăm lo, bồi dưỡng giúp đỡ tạo điều kiện cán bộ, họi viên phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện đứng trong hàng ngũ của Đảng. Kết quả trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ thị trấn Na Hang đã giới thiệu được 111 quần chúng ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng, tổ chức kết nạp 51 đảng viên mới (đạt gần 73 % mục tiêu Nghị quyết). Sau khi kết nạp Đảng, các chi bộ đã kịp thời cử đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới do Đảng bộ huyện triệu tập và thực hiện công tác chuyển Đảng chính thức cho đảng viên.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ thị trấn Na Hang sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các đoàn thể củng cố xây dựng tổ chức Đảng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Trong đó, chú trọng phát triển đảng viên nữ và đảng viên là người dân tộc thiểu số nâng cao công tác đào tạo cán bộ dự nguồn, quan tâm bồi dưỡng cán bộ bảo đảm phù hợp với tình hình mới.

Bài, ảnh: Hà Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang