Đảng ủy Cơ sở Cơ quan chính quyền huyện tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW5 (khóa XII)
Ngày xuất bản: 22/08/2017 4:37:00 SA

 

 

          Ngày 21/8, Đảng ủy Cơ sở Cơ quan chính quyền  huyện Na Hang đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng trong Đảng ủy.

           Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của huyện triển khai Nghị quyết số 11 của BCH Trung ương về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 của BCH Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Nghị quyết số 10 của BCH Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

          Thông qua hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên đều nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Qua đó, từng cán bộ, đảng viên sẽ viết thu hoạch và xây dựng chương trình hành động của bản thân, để các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sớm đi vào cuộc sống./.

 T/h: Trung Thành - Lý Tươi

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang