Đồng chí Vân Đình Thảo, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự Ngày hội ĐĐK tại Khu dân cư Tổ 2, Thị trấn Na Hang
Ngày xuất bản: 06/11/2018 8:02:00 SA

 

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2018). Ngày 3/11, Đồng chí Vân Đình Thảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân Tổ dân phố 2, Thị trấn Na Hang.

Tổ dân phố 2 thị trấn Na Hang có 122 hộ gia đình với  434 nhân khẩu có 6 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đại phương  bộ, đời sống kinh tế trong tổ dân phố đã từng bước phát triển, số hộ khá, giàu tăng lên hằng năm. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng cao, năm 2018 Tổ dân phố có 115 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, Chi bộ, các đoàn thể trong tổ dân phố đã thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân. Xây dựng quy ước, hương ước, duy trì và phát huy vai trò của tổ hoà giải, giải quyết những mâu thuẫn giữa các gia đình, các vụ việc xảy ra ngay tại cơ sở. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng quà Khu dân cư Tổ 2, Thị trấn Na Hang 

Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết, đồng chí Vân Đình Thảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đã ghi nhân và biểu dương những kết quả mà bà con các dân tộc tổ dân phố 2, thị trấn Na Hang đã đạt được trong những năm qua. Đặc biệt là các phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Đồng chí Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam. Việc xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đồng chí mong muốn, nhân dân trong tổ dân phố 2 thị trấn Na Hang tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh phát triển các ngành nghề dịch vụ để tạo việc làm tăng thu nhập cho nhân dân, chung tay góp sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư huyện ủy cũng đã tặng hoa chúc mững nhân dân Tổ dân phố 2, Thị trấn Na Hang.

  Thực hiện: Hà Huế - Trung Thành

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang