Hiệu quả công tác vay vốn tại Ngân hàng Agribank Na Hang
Ngày xuất bản: 05/11/2018 3:30:00 CH

 

Những năm qua, từ nguồn vốn vay của Agribank Chi nhánh Na Hang đã giúp nhiều hộ dân trên địa bàn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Từ số tiền 100 triệu đồng được vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Na Hang, gia đình ông Ma Văn Vui, thôn Bản Nhùng, xã Năng Khả đầu tư phát triển nghề nuôi trâu vỗ béo. Nhờ chăn nuôi đúng quy trình, đàn trâu của gia đình phát triển tốt, giúp gia đình ông không chỉ có thu nhập cao mà còn nhanh hoàn vốn cho ngân hàng đúng kỳ hạn.

 

 

Khách hàng giao dịch tại Agribank Chi nhánh Na Hang

Ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Na Hang cho biết: Thi gian qua chi nhánh Ngân hàng Nông nghip và PTNT huyn Na Hang đã tp trung phi hp cht ch vi các ngành, cơ quan chuyên môn và chính quyn các xã, th trn trên địa bàn huyn trin khai gii ngân các ngun vn phc v nhu cu ca người dân. Đến nay, tổng nguồn vốn của ngân hàng đạt gần 360 tỷ đồng, dư nợ gần 400 tỷ đồng. Song song vi thc hin tt các chương trình tín dng nông nghip, vic cho vay các ngun vn h tr lãi sut theo Ngh quyết 10, Nghị quyết 12 ca HĐND tnh tiếp tc được đơn v tp trung thc hin, với số tiền cho vay đạt gần 7 tỷ đồng.

Chủ trương của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Na Hang sẽ tiếp tục tập trung ưu tiên vốn cho vay nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau khi giải ngân vốn, đảm bảo nguồn vốn vay phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân./.

Thực hiện: Thái Bảo

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang