Hiệu quả từ chương trình phối hợp ủy thác vốn vay của Hội nông dân xã Năng Khả
Ngày xuất bản: 11/07/2018 9:56:00 CH

 Hiệu quả từ chương trình phối hợp ủy thác vốn vay của Hội nông dân xã Năng Khả 

Trong những năm qua, Hội nông dân xã Năng Khả đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện, thực hiện tốt công tác vay vốn cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội. Tính đến nay, hội nông dân xã đang quản lý 6 tổ tiết kiệm vay vốn với 254 thành viên, tổng dư nợ đạt trên 8,3 tỷ đồng. Qua đánh giá hàng năm cho thấy hiệu quả sử dụng vốn vay cơ bản, hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và làm ăn có hiệu quả.

Được  hỗ trợ về vốn, vật tư nông nghiệp và kiến thức khoa học kỹ thuật hội viên nông dân các cấp đến cơ sở tích cực lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, các hộ nông dân đã tham gia có hiệu quả vào phát triển kinh tế gia đình, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn xã, từ phong trào phát triển sản xuất ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi với mô hình như: Chăn nuôi lợn của hội viên Nông Thị Hằng, thôn Phiêng Rào; nuôi trâu sinh sản của hội viên Nông Đức Thái, thôn Phiêng Rào; nuôi lợn sinh sản của hội viên Nguyễn Thị Hà, thôn Nà Reo…đã vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng từ nguồn vốn vay ủy thác của hội nông dân.

Ngoài ra hội nông dân xã Năng Khả còn đẩy mạnh hoạt động của tổ nhóm tiết kiệm vay vốn, tính đến nay hội nông dân đã phối hợp với NHCSXH tuyên truyền, vận động các tổ viên làm tốt việc thực hành tiết kiệm mỗi tháng từ 20 đến 50 nghìn đồng để gửi tiền vào NHCSXH, kết quả hàng tháng có 90% hộ nghèo và đối tượng chính sách được tham gia tiền gửi tiết kiệm thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, với số dư gửi đạt 99,271 nghìn đồng, bình quân 1 hộ đến nay có số dư tiền gửi trên 400 nghìn đồng , các khoản nợ đến hạn được trả dứt điểm, việc trả lãi cũng được các hộ thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao.

  Thực hiện: Mai Phương

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang