Hội Cựu Chiến binh huyện Na Hang chung sức xây dựng nông thôn mới
Ngày xuất bản: 20/04/2020 5:52:00 CH

Trong những năm qua, cùng với các ban, ngành đoàn thể địa phương, Hội CCB huyện Na Hang luôn tích cực hưởng ứng, đóng góp công sức, cùng chính quyền và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần hoàn thiện các tiêu chí trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

 

Hội Cựu chiến binh xã Sinh Long hỗ trợ nhân nhân lắp đặt kênh mương nội đồng

 

Hội CCB huyện Na Hang hiện có trên 1.100 hội viên, sinh hoạt ở 12 chi hội. Đồng chí Chúc Y Chiêu, Chủ tịch Hội CCB huyện Na Hang cho biết: Nhận thức sâu sắc được ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia trong xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua, Hội CCB huyện đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động cùng địa phương chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ đó đã có nhiều cơ sở hội sáng tạo trong cách làm, nhiều hội viên CCB nêu gương sáng, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới. Để triển khai thực hiện có hiệu quả, trong thời gian qua các cấp hội CCB huyện đã chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về xây dựng nông thôn mới đến toàn thể hội viên thông qua các buổi sinh hoạt chi hội. Hưởng ứng các phong trào, hoạt động gắn với chương trình mục tiêu quốc gia trong xây dựng nông thôn mới. Vận động được nhiều hội viên tham gia hiến đất, đóng góp ngày công lao động vào xây dựng các công trình nhà văn hóa, đường bê tông liên thôn, xã, kênh mương nội đồng…Theo đó, từ năm 2011 đến nay Hội CCB huyện đã tham gia làm mới, nâng cấp sửa chữa trên 200 km đường giao thông; bê tông hóa được 100 km đường giao thông nông thôn; xây mới nâng cấp 24 công trình và kiên cố hóa trên 39 km kênh mương phục vụ tưới tiêu. Hỗ trợ xóa 453 hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát; làm mới 6 sân thể thao. Xây dựng các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế của hội CCB, hiện nay hội CCB huyện có 3 doanh nghiệp, 16 trang trại và 12 gia trại; hơn 100 hộ kinh doanh có lãi, tạo việc làm hàng năm cho 100 lao động; thu nhập bình quân của hội viên giện tại đạt 25 triệu đồng/người/năm. Góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế của địa phương. Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề tại địa phương, từ năm 2011 đến nay, Hội CCB huyện đã phối hợp cùng với các cơ quan, ban, ngành mở 150 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi như nuôi lợn sinh sản, chăn nuôi gà, cá lồng, cá eo ngách… với trên 1.200 hội viên CCB tham gia.

Trong thời gian tới, để tiếp tục cùng với Chính quyền và nhân dân trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, Hội CCB huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tích cực duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt ở những xã nông thôn mới. Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ những địa phương còn nhiều khó khăn, nhân rộng cách làm hay, các mô hình điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế để nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ hội viên và nhân dân.

Có thể thấy, từ khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Với sự vào cuộc của Cấp ủy chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân và đặc biệt là sự chung tay góp sức, phát huy tinh thần Bộ đội Cụ hồ đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bài, ảnh: Hà Huế

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang