Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ giáo dục học kỳ II năm học 2017 – 2018
Ngày xuất bản: 13/02/2018 9:37:00 SA

 

Ngày mùng 6/02/2018, UBND huyện Na Hang đã tổ chức Hội nghị kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ giáo dục trọng tâm học kỳ II năm học 2017 – 2018. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Học kỳ I năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục của huyện Na Hang đã thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết số 29 của Trung ương Đảng về đổi mới cản bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Quy mô trường lớp các cấp học tiếp tục củng cố và duy trì ổn; giữ vững kết quả phổ cập giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đối với bậc học mần non: 100% trẻ em được học 2 buổi/ ngày; 100% trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi được học tập đủ chương trình giáo dục mầm non. 100% học sinh tiểu học hoàn thành chương trình tiểu học của học kỳ. Đối với bậc trung học cơ sở có 95% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt; trên 40% học sinh đạt học lực khá, giỏi. Đối với giáo dục THPT, học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt trên 88%, trên 23% tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi. Các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tại các đơn vị trường học đã có bước phát triển. Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên và học sinh.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thống nhất cao với đánh giá của ngành và đã có nhiều ý kiến tham luận, bổ sung nhiệm vụ trong học kỳ II năm học 2017- 2018 như: Công tác tổ chức cán bộ, việc tinh giản biên chế trong các cơ sở giáo dục; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ở các nhà trường; phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục... Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhân và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của ngành Giáo dục và Đào tạo đồng thời đề nghị ngành giáo dục tục tập trung đổi mới quản lý giáo dục, coi trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, kỹ năng sống; quản lý các chính sách hỗ trợ học sinh, đặc biệt là học sinh bán trú; đầu tư và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa trong học kỳ II năm học 2017 - 2018.

  Thực hiện: Hoàng Thông – Trung Thành 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang