Hồng Thái đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới
Ngày xuất bản: 12/05/2018 9:35:00 CH

 Hồng Thái đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

 

Sau 6 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Hồng Thái đã đạt 12/19 tiêu chí. Đây là kết quả của quá trình nỗ lực, cố gắng,  của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tọc xã Hồng Thái. Đến xã Hồng Thái hôm nay ai cũng có thể nhận thấy sự đổi thay rõ rệt. Những con đường giao thông được bê tông hóa, thôn xóm sạch đẹp hơn, hệ thống kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa, cơ sở hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục được cải thiện, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao…

 

Ông Bàn Tiến Sỹ, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái cho biết: Ngay sau khi được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới, chính quyền và nhân dân xã Hồng Thái đã nỗ lực bắt tay vào triển khai thực hiện. Xác định chương trình vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu của phát triển bền vững, là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài, đòi hỏi phải có sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự gắn bó chặt chẽ trong hệ thống các cấp và người dân phải là chủ thể của quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới. Do vậy, mỗi tiêu chí khi thực hiện đều nhận được sự đồng thuận cao của quần chúng nhân dân. Các phong trào bê tông hóa đường liên thôn, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, tu sửa kênh mương nội đồng đã được đông đảo bà con nhân dân hưởng ứng với đóng góp với hằng nghìn ngày công lao động và nhiều nguyên vật liệu. Để người dân hiểu được tác dụng của việc xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạa xã và thôn đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân; gắn cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với phong trào thi đua “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”. Ban đầu, suy nghĩ của hầu hết người dân trong xã về chương trình xây dựng nông thôn mới là do Nhà nước đầu tư nhưng khi được giải thích, người dân thấy được lợi ích cụ thể của chương trình là giúp dân thoát khỏi đói nghèo, sự cần thiết phải có sự tham gia tích cực của người dân thì đều đồng thuận, nhiệt tình hưởng ứng.

 

Nhân dân thôn Khuổi Phầy thực hiện trồng cây rau trái vụ để tăng thu nhập

 

Sau 6 năm triển khai đầu tư xây dựng nông thôn mới đến nay xã Hồng Thái đã hoàn thành xây dựng các công trình lớn như; Đã bê tông hóa được 17,54 km đường trục xã, liên xã, đạt 91,35% kê hoạch.Trong quá trình xây dựng đường giao thông, do hiện trạng đường cũ đều nhỏ hẹp, nên để có đường to, rộng rãi như hiện nay, đã có rất nhiều hộ dân xã tự nguyện hiến đất, tường rào, cây cối, hoa màu ở hai bên đường, nhiều tuyến đường, ngõ xóm, trong thôn trước đây chỉ khoảng 2,5 m nhưng nhờ sự chung sức, đồng lòng của mỗi người dân nên đã được mở rộng  tới 5m. Xã đã tổ chức kiên cố hóa được 10,1km kênh mương đảm bảo cho phục vụ sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn toàn xã. Cải tạo nâng cấp hệ thống điện lưới quốc gia, triển khai xây dựng 19 phòng học và các hạng mục phụ trợ. Xây dựng 10 phòng chức năng, 06 nhà công vụ, 06 bếp ăn và các hạng mục phụ trợ của Trường Mầm non, hoàn thành xây dựng Trạm y tế xã, nhà làm việc của Đảng ủy, HĐND và UBND xã, Hoàn thành xây dựng nhà văn hóa các ở các thôn, bản. Nhờ thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mời mà đời sống kinh tế, xã hội trên địa bàn xã Hồng Thái có bước chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 29%, lao động có việc làm thường xuyên chiếm 99,2%, toàn xã có 230 nhà nhà ở đạt tiêu chuẩn, thu nhập bình quân đầu người đạt 14,6 triệu đồng/người/năm.

Thành công bước đầu trong xây dựng nông thôn mới ở Hồng Thái chính là sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng theo bộ tiêu chí nông thôn mới, đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, vì thế nhận thức của người dân được nâng cao, nhân dân được thể hiện vai trò của mình, vì thế họ sẵn sàng đóng góp công sức, tiền của đất đai để xây dựng các công trình công cộng và phúc lợi tập thể. Bước đầu tạo cảnh quan làng, xã sạch đẹp. Đến nay xã Hồng Thái đã đạt 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn của mới xã Hồng Thái đang có những chuyển biến mạnh mẽ. Kinh tế phát triển tạo diện mạo mới trong nông thôn, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao. Sự thành công trong xây dựng nông thôn mới của xã Hồng Thái sẽ là tiền đề, động lực để huyện Na Hang nhân rộng ra các địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn toàn huyện.

 

Bài: Mai Phương. Ảnh: Đức Toàn


 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang