Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2020
Ngày xuất bản: 14/07/2020 1:00:00 CH

        Trong các ngày 13, 14/7/2020, HĐND huyện Na Hang đã tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Anh Cương - Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ Na Hang; Hoàng Quang Tuyên - Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Tô Viết Hiệp – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Thường trực Đảng ủy - HĐND các xã, thị trấn.

 

Toàn cảnh kỳ họp


         Tại kỳ họp, đồng chí Tô Viết Hiệp - Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo kết quả nphát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn của tình hình thời tiết, dịch bệnh, nhất là dịch covid-19 song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, kinh tế của huyện tiếp tục có bước phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững...
 Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản: diện tích lúa gieo cấy vụ xuân 651 ha, đạt 100% kế hoạch; trồng mới trên 8 ha rau trái vụ tại các xã Khâu Tinh, Hồng Thái. Tổng sản lượng thuỷ sản ước thực hiện 6 tháng đầy năm đạt 516 tấn, đạt 50,1% kế hoạch. Trồng mới gần 500 ha, đạt 86,4%; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 578,4 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá 943,2 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 15,563 tỷ đồng, đạt 50% so với dự toán. Đến nay tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đạt 34,3%; trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 100%. Thành lập được 3 nhóm trẻ tư thục; công tác khám chữa bệnh được quan tâm chỉ đạo, 6 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm cho 1.046 lao động, đạt 58,9% kế hoạch.

         Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện đã có 3 xã đó là Năng Khả, Côn Lôn, Hồng Thái đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại đạt từ 10 đến 12 tiêu chí. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm và đạt nhiều kết quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, tăng cường. Để đảm thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, huyện Na Hang sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền.

          Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm; báo cáo thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ thi công các công trình 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp điều hành vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội; báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế HĐND huyện; báo cáo thẩm tra của ban Dân tộc; báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khoá XX...

 

Các đại biểu thảo luận tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 10, khóa XX, Nhiệm kỳ 2016 – 2020


          Kỳ họp cũng đã thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; cho ý kiến các báo cáo của các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khoá XX. Với tinh thần tập trung, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp HĐND huyện thứ 10, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết về Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019; Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện năm 2020 trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Bí thư huyện ủy Hoàng Anh Cương phát biểu chỉ đạo kỳ họp

 

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp. Thành công của kỳ họp sẽ là nền tảng ý chí để huyện Na Hang quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: Hà Huế

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang