Na Hang: Đẩy mạnh công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng
Ngày xuất bản: 18/06/2018 8:58:00 CH

 Na Hang: Đẩy mạnh công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng 

Trong năm qua, công tác phòng chống ma túy và quản lý cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn huyện Na Hang, được các cấp chính quyền, đoàn thể quan tâm và thực hiện bằng nhiều hình thức, đã tăng cường kiểm tra, truy quét tội pham về ma túy.

Từ đầu năm đến nay, Đội điều tra xử lý tội phạm ma túy Công an huyện Na Hang đã lập hồ sơ quản lý 45 người nghiện trên địa bàn huyện, tổ chức giáo dục tại gia đình 20 người, thụ lý 6 vụ án liên quan đến ma túy, khởi tố 5 vụ, đang điều tra 2 vụ.

 Để thực hiện mục tiêu ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện, thời gian tới Công an huyện Na Hang sẽ  tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, từng bước làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

 

  Thực hiện: Mai Phương

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang