Na Hang: Hoàn thành Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày xuất bản: 01/04/2020 9:06:00 SA

Tính đến hết tháng 3.2020, Đảng bộ huyện Na Hang đã hoàn thành Đại hội chi bộ trực thuộc 17 Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022. Triển khai Đại hội từ cuối năm 2019, 200 chi bộ đã hoàn thành đại hội với 598 cấp ủy viên được bầu vào BCH khóa mới, trong đó có 34 chi bộ bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội.

 

 

Theo đánh giá, các chi bộ tiến hành đại hội đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu; giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo công tác Đại hội cấp cơ sở đảm bảo đúng thời gian, yêu cầu đề ra. Chọn 3 chi, đảng bộ cấp cơ sở tổ chức đại hội điểm gồm Đảng bộ xã Đà Vị, Đảng bộ thị trấn Na Hang và Chi bộ Điện lực Na Hang. Trong đó, Đảng bộ xã Đà Vị sẽ thí điểm chủ trương bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Thời gian tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở xong trước 30/4/2020.

                                                                    Tin, ảnh: Hà Huế

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang