Na Hang: Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2015 - 2020
Ngày xuất bản: 09/07/2020 3:53:00 CH

Ngày 9.7.2020, UBND huyện Na Hang đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2015 - 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Hoàng Anh Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Na Hang; Hòang Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Tô Viết Hiệp, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên BTV huyện ủy; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành các tổ chức đoàn thể huyện; lãnh đạo đảng ủy, UBND các xã, thị trấn và 84 đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

 

Đồng chí Bí thư huyện ủy Hoàng Anh Cương, tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân diển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020

Để thực hiện có hiểu quả hằng năm Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước  theo từng chuyên đề; tổ chức ký giao ước thi đua đến từng tập thể, cá nhân. Xây dựng các nhân tố điển hình tiên tiến gắn với phong trào thi đua, tập trung thực hiện tốt các phong trào: “Na Hang chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt” trong lĩnh vực Giáo dục- Đào tạo; thực hiện tốt “12 điều y đức”; "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”;Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; Phong trào “Thi đua Quyết Thắng”; Phong trào "Dân vận khéo”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; ... Nhờ tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, trong giai đoạn 2015 - 2020, kinh tế của huyện có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp, đời sống của Nhân dân được nâng lên. 

 Với phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” thời gian qua  trên địa bàn đã huy động các nguồn lực để đầu tư hệ thống giao thông đảm bảo thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn, chuyển biến rõ nét về điều kiện sản xuất và đời sống của Nhân dân. Đã có 586 hộ dân hiến 35.000 m vuông đất, đóng góp 200.000 ngày công để xây dựng nông thôn mới. Nông, lâm nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá gắn. Giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Đến năm 2020 có 15/35 trường đạt chuẩn Quốc gia, huy động trẻ đi nhà trẻ đạt 37,3%. Đến năm 2020 thu hút trên 170.000 lượt du khách tăng 220% so với năm 2015, doanh thu từ du lịch đạt 135 tỷ đồng. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm, Văn hoá, thông tin, thể thao có nhiều chuyển biến. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề,Huy động nguồn lực hỗ trợ đời sống và sản xuất cho hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt 3,85%. 

Từ phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua nhân dân các dân tộc huyện Na Hang được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động các hạng cho 03 tập thể, 02 cá nhân và 11 Huân, Huy chương khánh chiến các hạng cho các cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng  Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân. Các Bộ, ngành Trung ương tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 9 cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua cho 14 tập thể, tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 3 cá nhân và tặng Bằng khen cho 39 lượt tập thể, 75 lượt cá nhân. Ủy ban nhân dân huyện tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 125 cá nhân; Danh hiệu Lao động tiên tiến 71 tập thể, 2.413 cá nhân và tặng Giấy khen 262 tập thể, 1.962 cá nhân.

Tại hội nghị thửa ủy quyển của Chủ tich UBND tỉnh các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao Bằng khaen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 15 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020. Chủ tịch UBND huyện đã quyết định tặng giấy khen cho 9 tập thể, 39 cá nhân> Hội nghị cũng đã tiến hành bầu 18 đại biểu của huyện Na Hang đi dự đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V.

Tin, ảnh: Hà Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang