Hội nghị triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đến năm 2020
Ngày xuất bản: 05/10/2019 10:30:00 SA

          Thực hiện Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm, ngày 03.10 UBND huyện Na Hang đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đến năm 2020. Đồng chí Tô Viết Hiệp - Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

         Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gọi tắt là (OCOP), nội dung thực hiện bao gồm các sản phẩm hàng hoá và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương hoặc được thuần hóa, đặc biệt là đặc sản của từng địa phương trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện lịch sử, sinh thái, nguồn gen, và công nghệ của địa phương. Chủ thể thực hiện là các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng và sản lượng sản phẩm nông lâm nghiệp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, xây dựng một số sản phẩm đạt tiêu chuẩn huyện, theo Chương trình OCOP. Theo kế hoạch, mỗi xã, thị trấn có ít nhất một sản phẩm tổ chức phát triển sản xuất theo Chương trình OCOP đạt quy mô hàng hóa, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất nông nghiệp an toàn, thực hành nông nghiệp tốt (GAP) hoặc đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành khác; thực hiện liên kết giữa Hợp tác xã với Tổ hợp tác và các hộ gia đình trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm tiến tới hoàn thiện tiêu chuẩn hóa sản phẩm thành sản phẩm OCOP.

 

Huyện Na Hang có nhiều sản phẩm nông nghiệp mang bản sắc riêng có của mỗi địa phương, như: Rượu ngô men lá Na Hang, Rau an toàn Hồng Thái, cá đặc sản Na Hang, Chè Shan tuyết Sinh Long, Hồng Thái, đậu xanh Yên Hoa, Lê Hồng Thái…Theo kế hoạch, đến năm 2020, huyện Na Hang sẽ xây dựng được sản phẩm chủ lực có quy mô cấp huyện, cụ thể (Cá đặc sản, Chè Shan tuyết). Hỗ trợ tiêu chuẩn hóa 08 sản phẩm với các nội dung hỗ trợ như: Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn sản phẩm; xây dựng nhãn hiệu đối với sản phẩm chưa được công nhận; cải tiến mẫu mã, bao bì, máy móc, trang thiết bị.

Chương trình OCOP là một chương trình mới do đó cần có sự vào cuộc của của các cấp chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai, hướng dẫn, quản lý thực hiện. Việc thực hiện Chương trình sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đồng thời góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất hàng hóa của người dân, đáp ứng nhu cầu của thị trường, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm có lợi thế của huyện trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Thái Bảo

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang