Na Hang: Khai mạc tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018
Ngày xuất bản: 03/10/2018 10:38:00 SA

 

Ngày 01/10/2018, tại Trường THCS thị trấn Na Hang, UBND huyện Na Hang đã tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018. Dự buổi lễ có lãnh đạo Phòng GD& ĐT huyện, đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện, các thầy cô giáo và các em học sinh.

Với chủ đề “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân”, các hoạt động năm nay hướng tới nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu tri thức, phương pháp học tập. Qua đó, vận dụng vào sản xuất và các hoạt động xã hội để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân; tăng năng suất lao động, phát triển văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 trên địa bàn huyện sẽ diễn ra các nội dung như: Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân lao động; hội thảo, chuyên đề về giáo dục sức khỏe, dân số, giáo dục pháp luật, thời sự chính trị, mở các lớp dạy nghề ngắn hạn đáp ứng nhu cầu của người dân tại các Trung tâm học tập cộng đồng; khai giảng các lớp giáo dục kỹ năng sống, giới thiệu sách, nâng cao văn hóa đọc, văn hóa giao tiếp ứng xử và tham quan các di tích lịch sử trên địa bàn huyện cho học sinh...

Để Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 diễn ra chất lượng, thiết thực, UBND huyện yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể cần quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung tuần lễ học tập suốt đời đến đông đảo quần chúng nhân dân. Các đơn vị, trường học tổ chức các lớp học với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, giáo dục kỹ năng sống giúp người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ trên các lĩnh vực.

Thực hiện: Trung Thành

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang