Na Hang: Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày xuất bản: 27/04/2018 8:13:00 CH

 Na Hang: Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 26/4, Huyện ủy Na Hang, tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; về phía huyện Na Hang có các đồng chí: Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Chủ tich HĐND huyện; Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BTV huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, bí thư các chi, đảng bộ cơ sở và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Xác định làm tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 38 ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ban thường vụ Huyện uỷ Na Hang đã xây dựng chương trình hành động, tổ chức quán triệt học tập nội dung của chỉ thị đến 10.089 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05 cho 21.264 lượt người. Các chi bộ cơ sở đã tổ chức 217 hội nghị thôn, bản, tổ nhân dân tuyên truyền “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”cho 28.688 số hộ gia đình dự nghe. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đăng ký việc “làm theo”. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bổ sung việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

             

Qua hơn 2 năm thực hiện đã có 20 tập thể và 15 cá nhân tiêu biểu được các cấp biểu dương khen thưởng. Nhân dịp này chủ tịch UBND huyện Na Hang đã quyết định tặng giấy khen cho 18 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018.

Thực hiện: Mai Phương

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang