Na Hang chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2018
Ngày xuất bản: 14/08/2018 3:33:00 CH

 Na Hang chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2018

          Để chuẩn bị tốt văn kiện, cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Na Hang năm 2018 theo kế hoạch đề ra hiện các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể và các địa phương đang khẩn trương hoàn thành văn kiện, tiến hành luyện tập để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Na Hang năm 2018 đạt kết quả cao nhất.

Đến thời điểm này, Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Na Hang đã quán triệt, triển khai nhiệm vụ diễn tập tới các cấp, các ngành; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập; tổ chức tập huấn và đang từng bước hoàn chỉnh kế hoạch bồi dưỡng khung tập. Xác định khu vực sở chỉ huy tiền phương và hoàn thành đào các tuyến giao thông hào, công sự tại khu vực thức binh. Xây dựng xong các kế hoạch đảm bảo phương án thực binh đánh địch đổ bộ đường không; kế hoạch đảm bảo phương án thực binh sơ tán và báo động lực lượng phòng không nhân dân…

          Hiện các cơ quan, ban ngành và các tổ chức chính trị huyện đang tiến hành luyện tập phần cơ chế dưới sự giám sát chặt trẽ của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo diễn tập và sẽ tổ chức diễn tập ở cơ quan đơn vị địa phương hoàn thành trong tháng 8. Để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt kết quả cao hiện ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Na Hang đang tiếp tục quán triệt nghiêm túc nhiệm vụ diễn tập đến các thành phần tham gia, tổ chức kiểm tra công tác diễn tập phần cơ chế tại các cơ quan, đơn vị và đôn đốc các thành phần khẩn trương hoàn thành chuẩn bị cơ sở vật chất để cuộc diễn tập đạt kết quả cao. Các ngành được giao nhiệm vụ tham gia diễn tập cần thực hiện tốt vai trò của mình. Cơ quan thường trực Ban chỉ huy quân sự huyện nắm chắc nội dung, tham mưu cho ban chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời cho các ban ngành, địa phương. Việc xây dựng các công trình phục vụ diễn tập phải đảm bảo an toàn.

          Dự kiến, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Na Hang sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9/2018.

                                                 Thực hiện: Đức Toàn 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang