Na Hang đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Ngày xuất bản: 13/04/2017 8:16:00 SA


          Là huyện vùng cao của tỉnh, trong những năm qua công tác đào tạo nghề cho lao động ở khu vực nông thôn ở huyện Na Hang đã có sự chuyển biến tích cực. Việc dạy nghề cho lao động nông thôn đã tạo điều kiện để người dân có trình độ tay nghề nhất định, biết cách tổ chức sản xuất , làm giàu chính đáng trên chính quê hương cho bản thân, gia đình và xã hội. Góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo bền vững tại các địa phương trên địa bàn huyện.        

Thực hiện kế hoạch về đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016 -2020, UBND huyện Na Hang đã chỉ đạo Trung tâm Dạy nghề huyện Na Hang tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho lao động nông thôn. Trọng tâm là tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình dạy nghề nhằm nâng cao nhận thức cho người dân hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của công tác đào tạo nghề đối với quá trình giải quyết việc làm. Từ đó người lao động xác định được đào tạo nghề vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi, chủ động và tích cực tham gia học nghề. Công tác đào tạo nghề cho lao động địa phương được Trung tâm dạy nghề huyện chú trọng tập trung vào những nghề trọng điểm, phù hợp, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

 Theo đó, huyện đã tiến hành rà soát thông qua các phiếu đăng ký học nghề để nắm được nhu cầu học của người dân, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Việc tổ chức lớp dạy nghề chủ yếu căn cứ vào thực tiễn để đào tạo trên cơ sở phát huy, khai thác tốt lợi thế sẵn có của địa phương. Cụ thể, với các xã vùng cao như: Hồng Thái, Khâu Tinh… huyện chủ yếu mở các lớp nông nghiệp liên quan đến đào tạo kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Còn với các xã gần trung tâm sẽ tập trung đào tạo cả nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp như nghề xây dựng, kỹ thuật máy nông nghiệp, nấu ăn... Song song với việc tổ chức mở lớp, đào tạo nghề cho lao động, Trung tâm dạy nghề huyện Na Hang cũng chú trọng phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề đối với cơ sở dạy nghề nhằm đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất trong công tác đào tạo nghề. Đưa ra nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, kêu gọi các công ty, doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng, phát triển trên địa bàn, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Với sự quyết tâm và nỗ lực trong công tác đào tạo, dạy nghề cho người lao động nhất là lao động nông thôn. Trong năm 2016, Trung tâm dạy nghề huyện Na Hang đã tổ chức được 12 lớp dạy nghề, cấp chứng chỉ sơ cấp nghề và chứng chỉ đào tạo cho 337 học viên. Trong đó, cấp chứng chỉ sơ cấp nghề là 165 học viên và cấp chứng chỉ đào tạo thường xuyên là 172 học viên, các ngành nghề được đào tạo chủ yếu là: chăn nuôi gia súc, gia cầm; kỹ thuật trồng cây lương thực thực phẩm, cây ăn quả; kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt và kỹ thuật máy nông nghiệp… Tại các lớp học nghề, ngoài việc học lý thuyết các học viên còn được đi thực tế tại cơ sở để thực hành. Qua đó, người nông dân nắm chắc hơn các kiến thức được học để áp dụng nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế. Đạt được kết quả đó là do huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí chiến lực của phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và vai trò của công tác dạy nghề trong việc nâng cao chất lượng lao động nông thôn. Đồng thời huyện cũng xây dựng kế hoạch dạy nghề lao động nông thôn xuất phát từ nhu cầu của người học, nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và của xã hội; phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; dạy nghề cho bộ phận nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp để thực hành sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong thời gian tới, huyện Na Hang sẽ tập trung chỉ đạo đào tạo các nghề trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao.

T/h: Thành Nho

                                                

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang