Na Hang đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước
Ngày xuất bản: 21/03/2018 9:18:00 SA

 

Năm 2018, huyện Na Hang được giao chỉ tiêu thu cân ngân sách đạt 23,5 tỷ đồng, trong đó cơ quan thuế trực tiếp thu là trên 21,4 tỷ đồng. Với mục tiêu phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu dự toán giao, thời gian qua Chi cục huyện Na Hang đã triển khai đồng loạt các giải pháp quản lý thu ngay từ những tháng quý đầu năm.

Để thực hiện thắng lợi công tác thu ngân sách trên địa bàn, Chi cục thuế huyện Na Hang đã tập trung xử lý nợ thuế, khai thác triệt để các nguồn thu. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách thuế, nhất là các chính sách có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách thuế… Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Động viên các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, lệ phí và thu khác vào ngân sách Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thuế. Kiên quyết xử lý nợ đọng và tình trạng dây dưa chậm nộp thuế theo quy định của Luật Thuế, Tạo sự công bằng trong sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018.

T/h: Đức Toàn

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang