Na Hang phấn đấu đạt tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ
Ngày xuất bản: 09/05/2019 9:29:00 CH

Thực hiện Nghị quyết số 73 ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ. Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất về trường học, giao thông… nhưng huyện vùng cao Na Hang đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng trẻ đi nhà trẻ trong các trường mầm non trên địa bàn.

Trường mầm non Năng Khả là một trong những trường có tỷ lệ trẻ đi nhà trẻ cao trong thời gian qua. Cô giáo Dương Thị Ngọc Linh, Phó hiệu trưởng trường Mầm non Năng Khả cho biết: Năm học 2018 – 2019 nhà trường có 84/263 trẻ từ 3 đến 36 tháng tuổi đi nhà trẻ, đạt tỷ lệ trẻ 32%. Nhà trường có 6 nhóm trẻ, 10 điểm trường, các giáo viên đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Để phấn đấu đến năm 2025 đạt được tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ 50% nhà trường đã phối hợp với UBND xã tuyên truyền đến từng thôn bản để nhân dân nắm biết nội dung Nghị quyết của tỉnh, tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường chính và các điểm trường.

Tiết học âm nhạc của cô và trò Trường Mần non Năng Khả

Theo thống kê của ngành giáo dục huyện Na Hang. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 550/2.265 trẻ trong độ tuổi từ 3 đến 36 tháng đi nhà trẻ. Tỷ lệ huy động trẻ đến lớp 2 buổi trên ngày đạt 100%, tỷ lệ trẻ ăn trưa tại nhà trường đạt trên 90%; trên địa bàn có trên 200 giáo viên mầm non đạt trình độ trên chuẩn. Hiện nay huyện Na Hang đã đạt 30% tỷ lệ trẻ đi nhà trẻ. Để đạt được mục tiêu Nghị quyết 73 của BTV Tỉnh uỷ đề ra đến năm 2025, tỷ lệ trẻ từ 3 đến 36 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh đi nhà trẻ đạt 50%. Ngành giáo dục huyện Na Hang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, coi đó là trách nhiệm cho mọi cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh và mọi tầng lớp nhân dân về huy động trẻ đi nhà trẻ, góp phần đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Bên cạnh đó, ngành giáo dục huyện tiếp tục thực hiện rà soát những điểm trường còn khó khăn về cơ sở vật chất trường học, đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo về trình độ, điều kiện chăm sóc và nuôi dưỡng tại các trường mầm non, nhóm trẻ.

Tuy nhiên, huyện Na Hang cũng đang gặp một số khó khăn trong việc huy động trẻ đi nhà trẻ như: các điểm trường nằm xa trung tâm, đường xá đi lại khó khăn, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế cho các nhóm trẻ…Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 73 của BTV Tỉnh ủy, đảm bảo cho sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, thẩm mĩ cho trẻ, góp phần nâng cao chất lượng cho thế hệ tương lai huyện nhà. Huyện Na Hang đang tích cực tuyên truyền và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn. 

Bài, ảnh: Hà Huế

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang