Na Hang tích cực quản lý bảo vệ và phát triển rừng
Ngày xuất bản: 14/08/2018 3:40:00 CH

 Na Hang tích cực quản lý bảo vệ và phát triển rừng

Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện.

Huyện Na Hang có tổng diện tích đất lâm nghiệp gần 42 nghìn ha, chiếm gần 59% so với diện tích tự nhiên, trong đó đất có rừng gần 37 nghìn ha, đất chưa có rừng trên 4,600 ha, trước đây người dân trồng rừng chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa quan tâm đầu tư chăm sóc nên lâm sản thu được phần lớn là gỗ nhỏ, thu nhập từ rừng chưa cao, những năm gần đây các chủ rừng thấy được lợi ích kinh tế từ rừng nên đã quan tâm, đầu tư chăm sóc rừng trồng hoặc tự bỏ vốn ra trồng rừng trên diện tích được giao, giảm việc khai thác rừng gỗ nhỏ để nâng cao giá trị thu được trên đơn vị diện tích đất lâm nghiệp. Tại các địa phương đã có nhiều hộ gia đình có thu nhập cao từ phát triển kinh tế rừng và có diện tích rừng trồng lớn như Đà Vị, Yên Hoa, Thượng Nông, Thượng Giáp… sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, các địa phương đã trồng mới được 700 ha rừng, trong đó diện tích khai thác gỗ rừng trồng 400 ha, rừng sản xuất trên 20 ha, trồng cây phân tán là 50 ha, đến nay độ che phủ rừng của huyện đã đạt 79,3%.

Ông Ma Thanh Khiết, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Na Hang cho biết: Công tác bảo vệ rừng, khoanh nuôi rừng tái sinh, rừng tự nhiên được quan tâm với khối lượng thực hiện hàng năm bảo vệ rừng tự nhiên trên 59 ha, công tác kiểm tra, tuần tra các hành vi, vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng được lực lượng chức năng tăng cường thực hiện, nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn. Bên cạnh đó công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được các cấp, ngành chủ động triển khai và đã đưa ra nhiều giải pháp thực hiện đạt được kết quả tốt, hàng năm UBND huyện đã chỉ đạo ngành, cùng các đơn vị xây dựng kế hoạch bảo vệ diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và thực hiện hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên, sản xuất và các vùng trọng điểm còn nhiều rừng trên địa bàn huyện ngay từ đầu năm.

Công tác khai thác sử dụng rừng trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã có những chuyển biến rõ nét, từ khai thác gỗ rừng tự nhiên là chính, nay đã chuyển hướng sang khai thác sử dụng gỗ rừng trồng, góp phần tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân lao động sống gần rừng, trung bình mỗi năm sản lượng gỗ rừng trồng của các hộ gia đình được khai thác trên 89 nghìn m3, lâm sản ngoài gỗ như tre, nứa trên 1.000 tấn,  công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện có sự đóng góp quan trọng về công tác tuyên truyền của lực lượng kiểm lâm các cấp đã phối hợp tổ chức được 9 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng tại thôn, bản với 570 lượt người tham gia.

Cùng với đó, lực lượng kiểm lâm và các cấp, ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng không ngừng nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ rừng, chung tay, chung sức tham gia quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

  Thực hiện:  Mai Phương

 

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang