Năm 2018 Na Hang thu hút trên 100 nghìn lượt du khách
Ngày xuất bản: 13/12/2018 3:59:00 CH

 

Nhờ thực hiện tốt các giải pháp về quảng bá, thu hút khách du lịch, năm 2018, huyện Na Hang thu hút trên 100 nghìn lượt khách, doanh thu từ du lịch vượt hơn 10% so với kế hoạch. Trong thời gian vừa qua, huyện Na Hang tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tổ chức quản lý và khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh hiện có; bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tập huấn đối với các đơn vị, doanh nghiệp, hướng dẫn viên du lịch; thực hiện tốt việc khuyến khích người dân tham gia phát triển các hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn; đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển các tua tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh để thu hút du khách; xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp để góp phần tạo ra bước đi mới trong phát triển du lịch ở Na Hang. Với hơn 100 nghìn lượt khách đến Na Hang, doanh thu xã hội từ du lịch của huyện trong năm 2018 đạt gần 100 tỷ đồng.

                                                                                      T/h: Hoàng Thông                        

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang