Những kết quả đạt được trong thực hiện “Phong trào thi đua dân vận khéo” ở Na Hang
Ngày xuất bản: 11/07/2018 11:03:00 CH

Những kết quả đạt được trong thực hiện “Phong trào thi đua dân vận khéo” ở Na Hang

Thực hiện lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Những năm qua Đảng bộ huyện Na Hang mà trực tiếp là Ban dân vận Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận của đảng mà kinh tế, xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển ổn định, tình hình an ninh trị được giữ vững, các vụ việc phát sinh được giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở. Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế gia đình ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

 Đến thôn Nà Pin xã Đà Vị hôm nay mới thấy sự đổi thay về kinh tế xã hội đang dần hiện hữu trong cuộc sống của mỗi hộ dân. Từ những hộ nghèo quanh năm  thiếu đói giờ đây các hộ dân người dân tộc Mông ở thôn Nà Pin đã biết sản xuất 2 vụ lúa, canh tác nhiều loại cây màu khác như cây ngô, cây sắn, cây đậu tương và trồng rừng sản xuất. Trẻ em trong thôn đã được đến trường. Có được kết quả đó bên cạnh sự lãnh đạo chỉ đạo của Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong thôn còn phải kể đến công lao đóng góp không nhỏ của ông Giàng A Tu, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Nà Pin, một người có uy tín trong thôn. Để tuyên truyền vận động người dân nghe theo mình, gia đình ông đã luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của thôn, bản thân ông luôn bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tích cực vận động các hộ gia đình không tực hiện các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, không theo tà đạo. Phản ánh kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giúp cấp ủy chính quyền địa phương có biện pháp tuyên truyền thuyết phục người dân trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của thôn. Nhờ sự tuyên truyền vận động của ông mà tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở thôn luôn được ổn định. Nhân dân yên tâm thi đu lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình, xây dựng khu dân cư văn hóa.

           Thôn Bản Cuôn xã Yên Hoa có 68 hộ gia đình với 296 nhân khẩu, trong đó có 56 hộ dân tộc Tày. Với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết vươn lên, trong nhiều năm qua, Chi bộ đảng, chính quyền và nhân dân thôn Bản Cuôn đã giữ vững sự bình yên của bản làng, cả bản không có người nghiện ma túy, không có tội phạm ma túy, không có người nghiện rượu và các tệ nạn khác như cờ bạc, trộm cắp. Có được kết quả đó là nhờ Chi bộ thôn đã lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động, quán triệt tuyên truyền tới đảng viên và nhân dân về các chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Từ đó mỗi đảng viên trong chi bộ là một hạt nhân cùng già làng, trưởng bản tích cực tuyên truyền, vận động người dân, con cháu trong dòng họ tránh xa ma túy và các tệ nạn xã hội, đưa nội dung phòng, chống ma túy vào tiêu chí đánh giá gia đình văn hóa, thôn bản văn hóa hằng năm. Nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo mà nhiều năm liền thôn Bản Cuôn không có người nghiệm ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

 

Ảnh: Cán bộ khuyến nông huyện Na Hang vận động nhân dân đưa cây ngô đông vào trồng tại thôn Bản Lục, xã Đà Vị

          Xã Côn Lôn được huyện Na Hang chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2016. Xác định “dân vận khéo” là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong xây dựng nông thôn mới nên ngay từ khi triển khai chương trình Đảng bộ, chính quyền xã Côn Lôn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, triển khai tới các chi bộ và nhân dân,  phân công các đồng chí ủy viên phụ trách, bám sát địa bàn khu dân cư để nắm bắt tình hình và có hướng chỉ đạo kịp thời. Giao cho các tổ chức, đoàn thể phụ trách từng mảng, từng lĩnh vực có liên quan. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn để xây dựng đề án phát triển kinh tế – xã hội theo quy hoạch, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Quy hoạch phát triển các khu dân cư và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo chuẩn mới...