Những kết quả đạt được trong thực hiện “Phong trào thi đua dân vận khéo” ở Na Hang
Ngày xuất bản: 11/07/2018 11:03:00 CH

Những kết quả đạt được trong thực hiện “Phong trào thi đua dân vận khéo” ở Na Hang

Thực hiện lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Những năm qua Đảng bộ huyện Na Hang mà trực tiếp là Ban dân vận Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận của đảng mà kinh tế, xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển ổn định, tình hình an ninh trị được giữ vững, các vụ việc phát sinh được giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở. Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế gia đình ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

 Đến thôn Nà Pin xã Đà Vị hôm nay mới thấy sự đổi thay về kinh tế xã hội đang dần hiện hữu trong cuộc sống của mỗi hộ dân. Từ những hộ nghèo quanh năm  thiếu đói giờ đây các hộ dân người dân tộc Mông ở thôn Nà Pin đã biết sản xuất 2 vụ lúa, canh tác nhiều loại cây màu khác như cây ngô, cây sắn, cây đậu tương và trồng rừng sản xuất. Trẻ em trong thôn đã được đến trường. Có được kết quả đó bên cạnh sự lãnh đạo chỉ đạo của Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong thôn còn phải kể đến công lao đóng góp không nhỏ của ông Giàng A Tu, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Nà Pin, một người có uy tín trong thôn. Để tuyên truyền vận động người dân nghe theo mình, gia đình ông đã luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của thôn, bản thân ông luôn bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tích cực vận động các hộ gia đình không tực hiện các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, không theo tà đạo. Phản ánh kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giúp cấp ủy chính quyền địa phương có biện pháp tuyên truyền thuyết phục người dân trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của thôn. Nhờ sự tuyên truyền vận động của ông mà tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở thôn luôn được ổn định. Nhân dân yên tâm thi đu lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình, xây dựng khu dân cư văn hóa.

           Thôn Bản Cuôn xã Yên Hoa có 68 hộ gia đình với 296 nhân khẩu, trong đó có 56 hộ dân tộc Tày. Với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết vươn lên, trong nhiều năm qua, Chi bộ đảng, chính quyền và nhân dân thôn Bản Cuôn đã giữ vững sự bình yên của bản làng, cả bản không có người nghiện ma túy, không có tội phạm ma túy, không có người nghiện rượu và các tệ nạn khác như cờ bạc, trộm cắp. Có được kết quả đó là nhờ Chi bộ thôn đã lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động, quán triệt tuyên truyền tới đảng viên và nhân dân về các chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Từ đó mỗi đảng viên trong chi bộ là một hạt nhân cùng già làng, trưởng bản tích cực tuyên truyền, vận động người dân, con cháu trong dòng họ tránh xa ma túy và các tệ nạn xã hội, đưa nội dung phòng, chống ma túy vào tiêu chí đánh giá gia đình văn hóa, thôn bản văn hóa hằng năm. Nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo mà nhiều năm liền thôn Bản Cuôn không có người nghiệm ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

 

Ảnh: Cán bộ khuyến nông huyện Na Hang vận động nhân dân đưa cây ngô đông vào trồng tại thôn Bản Lục, xã Đà Vị

          Xã Côn Lôn được huyện Na Hang chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2016. Xác định “dân vận khéo” là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong xây dựng nông thôn mới nên ngay từ khi triển khai chương trình Đảng bộ, chính quyền xã Côn Lôn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, triển khai tới các chi bộ và nhân dân,  phân công các đồng chí ủy viên phụ trách, bám sát địa bàn khu dân cư để nắm bắt tình hình và có hướng chỉ đạo kịp thời. Giao cho các tổ chức, đoàn thể phụ trách từng mảng, từng lĩnh vực có liên quan. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn để xây dựng đề án phát triển kinh tế – xã hội theo quy hoạch, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Quy hoạch phát triển các khu dân cư và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo chuẩn mới...

           Tất cả các chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới đều có sự tham gia của người dân, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Để công tác dân vận phát huy hiệu quả, xã đã có nhiều cách làm sáng tạo, với nhiều hình thức như tổ chức hội diễn văn hóa - văn nghệ, tọa đàm để tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Mỗi đoàn thể, tổ chức chọn một phong trào tiêu biểu để tập trung vận động hội viên và nhân dân tham gia. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đã thường xuyên được kiện toàn và đổi mới các nội dung công tác tuyên truyền theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Một trong các khâu đột phá được xã Côn Lôn lựa chọn là tập trung làm đường giao thông nông thôn. Với phương châm công khai, minh bạch, bàn bạc rồi thống nhất cách làm, cấp ủy, chính quyền xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Trong quá trình vận động thực hiện, khâu dễ làm trước, khâu khó làm sau, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Từ việc hiến đất mở đường đến việc huy động sức dân bê tông hóa đường giao thông thôn, đã tạo nên bước chuyển mới trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Phong trào hiến đất làm đường phục vụ phát triển giao thông nông thôn nhanh chóng trở thành phong trào rộng khắp và phát triển mạnh mẽ trong xã, đưa xã Côn Lôn trở thành một trong 12 xã, thị trấn hoàn thành bê tông hóa đường giao thông nông thôn đúng lộ trình đề ra. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động  và thực  hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chương trình xây dựng nông thôn mới nên người dân đã nhận thức được sâu sắc lợi ích từ chương trình xây dựng nông thôn mới nên được cán bộ, đảng viên và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tự nguyện, tích cực tham gia. Người dân đã tự nguyện tham gia các phong trào xây dựng cổng ngõ sạch đẹp, làm đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê, cải tạo vườn tạp, kênh mương nội đồng, tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo một cách bền vững, xây dựng gia đình văn hóa... góp phần làm đổi mới bộ mặt nông thôn của xã. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Đến hết năm 2016 xã Côn Lôn đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra. 

           Có thể nói quá trình thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Na Hang đã làm thay đổi căn bản nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về vai trò và ý nghĩa của công tác dân vận. Qua đó mỗi cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung công tác dân vận có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể sát với thực tiễn của địa phương như: Tập trung hướng về cơ sở vận động nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, xoá đói giảm nghèo. Nhờ đó mà kinh tế của huyện tiếp tục có bước phát triển ổn định. Nếu như năm 2015 sản lượng lương thực trên địa bàn huyện chỉ đạt trên 17000 tấn thì đến hết năm 2017 đã đạt trên 18.500 tấn; thu nhập bình quân đầu ng­ười đạt trên 20 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 23 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 54,46% đầu năm vào đầu năm 2015 xuống dưới 38% vào cuối năm 2017, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 11,6%, cơ cấu kinh tế đã có hướng chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ, thương mại, công nghiệp, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp. Đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng theo từng năm, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều đổi mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được coi trọng, chương trình lao động - việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm và thu được kết quả tích cực, tình hình chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

          Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của huyện được triển khai sâu rộng và đạt được nhiều thành tích suất sắc. Các chi, đảng bộ cơ sở đã xác định nội dung phong trào thi đua  hướng vào các nội dung sát tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức quán triệt phong trào thi đua, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo hướng “gần dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực của đời sống - xã hội, vận động nhân dân giải quyết có hiệu quả các việc khó, việc mới phát sinh ở cơ sở, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

          Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở có những chuyển biến rõ nét, nội dung phương thức hoạt động theo hướng đổi mới, hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên ngày càng đa dạng và phong phú. Bên cạnh đó Ban dân vận Huyện ủy đã thường xuyên nắm bắt thông tin để tham mưu cho tỉnh ủy giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng, góp phần đảm bảo tình hình tôn giáo ổn định trên địa bàn, làm cho các tín đồ tôn giáo tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp, các chức sắc tín đồ tôn giáo chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của đảng nhà nước , tham gia các phong trào thi đua yêu nước. 

          Phát huy những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn tiếp theo, Đảng bộ huyện Na Hang mà trực tiếp là Ban dân vận Huyện ủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội - giữ vững an ninh, quốc phòng, tham gia công tác xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

  Thực hiện: Đức Toàn

 

 

 

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang