Sơn Phú Tăng cường công tác bảo vệ rừng
Ngày xuất bản: 06/11/2018 8:07:00 SA

 

Xã Sơn Phú có tổng diện tích rừng tự nhiên gần 13.000 ha. Để làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền xã Sơn Phú đã tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm lâm tuyên truyền vận động, quản lý và đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng trên địa bàn. Với việc triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ Bảo vệ rừng – Phòng cháy chũa cháy rừng có chuyển biến theo hướng tích cực, phát huy vai trò của rừng đối với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho người dân.

Lãnh đạo xã Sơn Phú kiểm tra và triển khai các giải pháp bảo vệ rừng tại thực địa

Để làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, ngay từ đầu năm UBND xã Sơn Phú đã chỉ đạo tổ chức rà soát kiện toàn các tổ đội quần chúng Bảo vệ rừng – Phòng cháy chũa cháy rừng. Phối hợp với lực lượng kiêm lâm địa bàn tổ chức 22 lượt tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý bảo vệ rừng. Tổ chức 196 lượt tuần tra, kiểm tra công tác bảo vệ rừng trên địa bàn xã, phát hiện 23 vụ vi phạm luật quản lý bảo vệ rừng. Trong đó, phá rừng trái phép 13 vụ; khai thác lâm sản 3 vụ; Vận chuyển lâm sản trái phép 3 vụ… xử phạt hành chính 47 triệu đồng. Thực hiện ký cam kết bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng giữa trưởng thôn, bản với Chủ tịch UBND xã của 8/8 thôn, bản.

Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, thời gian tới UBND xã Sơn Phú sẽ tiếp tục phối hợp với các thôn bản, tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho người dân. Ngăn chặn kịp thời nạn phá rừng, khai thác rừng trái phép đi đôi với việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở chế biến, mua bán, kinh doanh gỗ và các loại lâm sản, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Phối hợp với các chủ rừng tiếp tục triển khai tốt phương án phòng, chống cháy rừng, nhằm hạn chế đến mức tối đa nguy cơ cháy rừng sảy ra.

Thực hiện: Thái Bảo

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang