Tập huấn triển khai đại trà các mô hình “Gia đình học tập” “Dòng họ học tập” “Cộng đồng học tập” và “đơn vị học tập”
Ngày xuất bản: 29/06/2018 10:31:00 CH

 Tập huấn triển khai đại trà các mô hình “Gia đình học tập” “Dòng họ học tập” “Cộng đồng học tập” và “đơn vị học tập”

Ngày 28/6, Hội khuyến học  huyện Na Hang  tổ chức tập huấn triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá xếp loại công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập” “Dòng họ học tập” “Cộng đồng học tập” và “đơn vị học tập”. Tham dự lớp tập huấn có 90 học viên là trưởng các thôn, bản, tổ trưởng dân phố tại Thị trấn và các xã Thanh Tương, Năng Khả, Sơn Phú.

Tại lớp tập huấn các học viên được hướng dẫn những nội dung về tiêu chí đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã, quy chế và hồ sơ đánh giá danh hiệu gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập do Hội khuyến học Việt Nam và Bộ giáo dục đào tạo ban hành. Triển khai việc tự nguyện đăng ký danh hiệu cho gia đình, dòng họ, cộng đồng, hướng dẫn nhân rộng và đánh giá xếp loại công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016 – 2020… đồng thời các học viên thảo luận các giải pháp thực hiện việc tổ chức đánh giá xếp loại các mô hình học tập.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho những người làm công tác khuyến học trên địa bàn huyện, nắm rõ quy định tổ chức đánh giá công nhận các mô hình xã hội học, từ đó góp phần động viên khuyến khích phong trào xây dựng các mô hình học tập ở cơ sở, tạo điều kiện cho mọi người, mọi lứa tuổi được thường xuyên học tập, đồng thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền xây dựng các mô hình học tập phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hướng đến xây dựng một xã hội học trong thời gian tới.

Thực hiện: Mai Phương

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang