Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2017
Ngày xuất bản: 08/06/2017 8:27:00 SA

 

          UBND huyện Na Hang vừa ban hành văn bản số 318, ngày 2/6//2017 về tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/06; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017.

          Với chủ đề “Sống hài hòa với thiên nhiên”. Tháng hành động vì môi trường năm 2017 nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng gắn bó hữu cơ với thiên nhiên, từ đó cảm nhận về vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng của thiên nhiên đối với cuộc sống; đồng thời, chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa bền vững giữa con người và thiên nhiên.

          Để “Tháng hành động vì môi trường”; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 đạt kết quả cao UBND huyện yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của biển, hải đảo đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên nước, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường năm 2014; Luật Đa dạng sinh học; Luật bảo vệ Tài nguyên nước; Luật bảo vệ rừng…Tổ chức treo Băng zôn, khẩu hiệu, pa no, áp phích với chủ đề Tháng hành động vì môi trường”. Tổng vệ sinh môi trường nơi làm việc, cắt tỉa cây xanh, bảo vệ nguồn nước…vận động nhân dân xây dựng hệ thống thu gom chất thải tại gia đình, cộng đồng khu dân cư, gắn công tác bảo vệ môi trường với việc xây dựng nông thôn mới. Thời gian hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2017 sẽ được thực hiện từ nay đến hết ngày 30/7/2017.

T/h: Đức Toàn

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang

CT phát thanh ngày 30/03/2016

CT phát thanh ngày 29/03/2016

CT phát thanh ngày 28/03/2016

CT phát thanh ngày 25/03/2016

CT phát thanh ngày 24/03/2016

CT phát thanh ngày 23/03/2016

CT phát thanh ngày 21/03/2016

CT phát thanh ngày 18/02/2016