UBND huyện Na Hang họp thường kỳ tháng 10
Ngày xuất bản: 30/10/2019 10:35:00 SA

Ngày 30.10, UBND huyện Na Hang đã tổ chức họp thường kỳ tháng 10. Đồng chí Tô Viết Hiệp - Ủy viên BTV huyện ủy, quyền Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

 

 

Điểm mới trong phiên họp thường kỳ lần này là được trực tuyến với 12 điểm cầu thuộc UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Phiên họp đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXI và đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đến năm 2019 là 421,48 tỷ đồng đạt 74% Nghị quyết; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1.215 tỷ đồng đạt trên 100% Nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người trên 24 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 89,46%; sản lượng lương thực 18.835 tấn; sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước thực hiện 800 tấn, vượt 23% mục tiêu Nghị quyết; mỗi năm trồng được 725 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 79%; tính đến năm 2019 số xã đạt chuẩn nông thôn mới có 3 xã: Năng Khả, Côn Lôn, Hồng Thái. Trong giai đoạn 2016 – 2019 đã giải quyết việc làm cho 6.917 lao động, đạt 88% mục tiêu; lượng khách tham quan du lịch ước đạt 105.000 lượt, đạt 100% kế hoạch 5 năm…

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng trên địa bàn; báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020, dự thảo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025; Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh quy hoạch một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn. Báo cáo tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia, theo đó trên địa bàn huyện hiện có 06 trường đạt chuẩn quốc gia, nhưng vẫn còn một số trường thiếu về cơ sở vật chất, các trường trong lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp theo là trường TH&THCS Côn Lôn; trường Mầm non Hoa Mai và trường PTDTBT THCS Đà Vị. Dự thảo kế hoạch dử dụng đất năm 2019. Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/HU ngày 10/02/2012 của BTV Huyện ủy về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang trở thành đô thị loại IV…

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Tô Viết Hiệp - Ủy viên BTV huyện ủy, quyền Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Các cơ quan, ban ngành chuyên môn, các xã, thị trấn cần tiếp tục rà soát, đẩy mạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trong phát triển KT-XH của địa phương, đẩy mạnh hoàn thiện các tiêu chí đưa thị trấn Na Hang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Giải quyết đơn thư, khiếu nại; đẩy mạnh việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn….

Tin, ảnh: Hà Huế

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang