Vận động nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể
Ngày xuất bản: 31/05/2018 7:12:00 SA

 Vận động nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể

          Thực hiện chủ trương của Đảng, của Trung ương hội Nông dân Việt Nam về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Trong những năm qua, Ban chấp hành Hội nông dân huyện Na Hang tập trung chỉ đạo các cấp hội tổ chức tuyên truyền cho hội viên, nông dân về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế tập thể.
Các cấp hội đã tích cực vận động, hướng dẫn các hộ nông dân thành lập được 44 tổ hợp tác với 374 thành viên tham gia, các tổ hợp tác đã chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh nghiệm khi bán sản phẩm, tìm kiếm thị trường, 4 tổ đã xây dựng được thương hiệu sản phẩm như: Tổ hợp tác trồng, chăm sóc và chế biến chè xã Hồng Thái, tổ hợp tác chè Nà Cọn, Sơn Phú, Tổ hợp tác trồng đậu tương Bản Muông, Hồng Thái, tổ hợp tác nấu rượu ngô men lá Bản Lằn, Sơn Phú, tổ hợp tác nấu rượu Chi Tín xã Côn Lôn…đã ký được hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp và tổ hợp tác khác trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó các cấp hội nông dân cũng đã tổ chức mở 30 lớp tập huấn về lập kế hoạch kinh doanh cho các tổ hợp tác, mỗi năm chọn 2 tổ để xây dựng mô hình kinh tế tập thể cho nông dân tham quan học tập và nhân rộng.
 
 
Sản phẩm nông dân là sự thành công phát triển mô hình kinh tế tập thể
 
           Các cấp hội cũng đã tích cực vận động, hỗ trợ hướng dẫn hội viên nông dân xây dựng và phát triển các loại hình kinh tế tập thể cho phù hợp với từng địa bàn, từng ngành, nghề và trình độ phát triển của từng khu vực. Vận động nông dân mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, khai thác tiềm năng thế mạnh về đất đai, lao động, đầu tư phát triển sản xuất, phát triển kinh tế tập thể, các tổ hợp tác liên kết giữa các hộ tập trung được đất đai, vốn, năng lực quản lý, hình thành các mô hình chuyên canh tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao.
           Trong thời gian tới các cấp hội tiếp tục tuyên truyền về vai trò, vị trí và tác động của kinh tế tập thể, đối với sự phát triển của kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại của nông dân, nông thôn bằng nhiều hình thức: trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của hội nông dân tỉnh, tại các buổi sinh hoạt của chi, tổ hội… để hội viên nông dân hiểu về kinh tế tập thể, phối hợp chỉ đạo hội nông dân các cấp tăng cường công tác tư vấn, thành lập tổ hợp tác liên kết sản xuất, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân nhằm nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác làm ăn có hiệu quả.
 
 
Bài, ảnh: Mai Phương

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang