Công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa – Truyền thông và Thể thao
Ngày xuất bản: 29/11/2019 9:02:00 SA

Ngày 28.11.2019, UBND huyện Na Hang đã tổ chức Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý Trung tâm Văn hóa – Truyền thông và Thể thao huyện Na Hang. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND huyện dự buổi công bố.

 

 

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao huyện Na Hang được thành lập từ sự sáp nhập 2 đơn vị là: Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện theo quyết định của UBND tỉnh. Theo đó, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao huyện Na Hang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Na Hang, có 25 cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động. Trung tâm có nhiệm vụ: Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…trên địa bàn huyện.

Cũng tại lễ công bố, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Việt Hùng đã trao quyết định của Chủ tịch UBND huyện về bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thạch, nguyên Trưởng đài Truyền thanh – Truyền hình huyện giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Na Hang; các Ông: Nguyễn Đức Toàn, nguyên Phó Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình Na Hang; Nguyễn Văn Thìn, Hoàng Trọng Đại, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm VHTT huyện Na Hang được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Na Hang.

Tin, ảnh: Hà Huế

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang